Mαθησιακές Τεχνολογίες και Μαθηματική Εκπαίδευση GR / EN
  Χρονάκη Άννα / Καθηγήτρια / Υπεύθυνη Εργαστηριακής Μονάδας

H Άννα Χρονάκη είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου υπηρετεί από το 2001. Έχει εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd) και στη Μαθηματική Εκπαίδευση (PhD) στο University of Bath (UK) με υποτροφία του ΙΚΥ και είναι πτυχιούχος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο του Bath (UK), στο Open University (UK), στο Πανεπιστήμιο του Aalborg (DK), στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ITY). Την τελευταία δεκαετία διδάσκει μαθήματα σχετικά με την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης στις μικρές ηλικίες, τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μάθηση με ιδιαίτερη έμφαση στα μαθηματικά και την εθνογραφική μελέτη των μαθηματικών σε κοινωνικές πρακτικές. Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί στην οργάνωση και διδασκαλία επιμορφωτικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης (ενδοσχολική και εξ’ αποστάσεως).

Έχει συμμετάσχει σε έργα σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία αφορούν στη μαθηματική παιδεία και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε πλαίσια τυπικής και άτυπης εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, έχει εστιάσει στην κοινωνική και παιδαγωγική μελέτη της χρήσης ψηφιακών μέσων από παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε διεθνή περιοδικά όπως Educational Studies of Mathematics, the European Journal of Educational Psychology, Computers & Education, Gender and Education, Journal of Philosophy in Mathematics EducationLearning, Media and Technology, Journal of Research in Mathematics Education κ.ά. και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων όπως το MES, PME, ISCAR και ΕΑRLI. Έχει εκδόσει μονογραφία με θέμα ‘Εpistemology of Constructivism’ και δύο βιβλία Challenging Perspectives on Mathematics Classroom Communication'  (IAP_press) και ‘Mathematics, Technology and the ‘Body’ of Education: Gendered perspectives' (UTH_ press). Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής του διεθνούς περιοδικού Journal of Media, Technology and Life Long Learning (www.seminar.net), του περιοδικού Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών (Κέδρος), του περιοδικού Kριτική Εκπαίδευση και Επιστήμες (Νήσος), και του περιοδικού Mάθηση με Τεχνολογίες (e-diktyo). 

Πρόσφατα επιμελήθηκε τη μετάφραση του βιβλίου της Valerie Walkerdine 'Counting Girls Out: Girls and Mathematics' και εκπόνησε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με θέμα "Φύλο και χρήση ψηφιακών μέσων από παιδιά και εφήβους".

                    

Ερευνητικά Eνδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται στη μελέτη α) των κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν τη μαθηματική εκπαίδευση και τη χρήση ψηφιακών μέσων από παιδιά και ενήλικες, β) της έμφυλης διάστασης και της πολιτισμικής ετερότητας σε πεδία τυπικής και άτυπης μάθησης, γ) της δημιουργικής σχεδίασης για τη μαθησιακή δραστηριότητα και το παιχνίδι, δ) της αλληλεπίδρασης με περιβάλλοντα εκπαιδευτικής ρομποτικής, ψηφιακής αφήγησης, δυναμικής γεωμετρίας, εικονικής πραγματικότητας, ε) των ιδεών και των τρόπων έκφρασης των παιδιών για τα μαθηματικά και την τεχνολογία.

Σημαντικά Σημεία

 • Το άρθρο: Chronaki, Α. (2000). Visions of school mathematics curriculum and maths teacher education programs: In search of a discourse?  έχει μεταφραστεί στα γαλλικά από τους Stephane Lacroix and Daniel Martin και έχει δημοσιευθεί στο Periodique Publie par l’ Association Canadienne d’ Education de Langue française (ACELF): Education et Francophonie: Revue Scientific Virtuelle. Vol. XXVIII, No.2, automne-hiver 2000. pp. 1-25 (http://www.acelf.ca/revue/XXVIII-2/articles/07-Chronaki.html]. 
 • Ένα από τα δημοσιευμένα κεφάλαια στον εκδοτικό οίκο Kluwer έχει επιλεγεί για επαναδημοσίευση από τον οίκο Routledge Major Works 4 volume handbook on Mathematics Education: Συγκεκριμένα, το Chronaki, A. (2004). Researching the School Mathematics Culture of ‘Others': creating a self-other dialogue. In P. Valero and R. Zevenbergen (Eds.). Researching the SocioPolitical Dimensions of Mathematics Education. Kluwer Academic Publishers. pp. 145-65, έχει επιλεγεί για επαναδημοσίευση στο Bishop, A. (Ed.). (2009). Mathematics Education: Major Themes in Education (chapter 56, under the theme: cultural issues). Routledge/Taylor & Francis Group. Routledge Major Works. http://www.routledge.com/books/ details/9780415438742/. Πρόκειται για 4τομο αφιέρωμα σε αντιπροσωπευτικές εργασίες (σύνολο 96) των τελευταίων 5 δεκαετιών στο διεθνή ερευνητικό πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.
 • H δημοσίευση: Chronaki, A. (2000). Teaching Maths through Theme-Based Resources: Pedagogic Style, Theme and Maths in Lessons. Educational Studies in Mathematics. 42(4), 141-163. Δίνεται ως ύλη στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Teaching Mathematics to Elementary Children (http://students.ed.uiuc.edu/yhsiung/method/, βλ. week 8 Connection) από το 2002.
 • Η δημοσίευση: Chronaki, A. (2009). An entry to the dialogicality in the maths classroom: encouraging hybrid learning identities. In M. César & K. Kumpulainen (Eds.). Social interactions in multicultural settings (pp.117-144). Rotterdam/Taipei: Sense Publishers" αποτελεί υποχρεωτική ύλη του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Perspectives en psychologie et education’ με υπεύθυνες τις Anne-Nelly Perret-Clermont & Tania Zittoun, στο Institut de Psychologie et Education (MAPS: Maison D’Analyse des Processus Sociaux), Université de Neuchatel, Switzerland.
 • To βιβλίο Chronaki, A. & Christiansen, I.M. (Eds.). (2005). Challenging perspectives on mathematics classroom communication. Greenwich, CT: Information Age Publishing, αποτελεί βασική ύλη για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Social Perspectives in Mathematics Education’ στο Department of Mathematics and Science Education, University of Stockholm, Sweden.
 • H μελέτη για τη σχέση τέχνης και μαθηματικών (στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής) αποτέλεσε το υπόβαθρο για την δημιουργία του πολυμεσικού και διαδικτυακού λογισμικού ΙΡΙΣ, το οποίο εν συνεχεία αποτέλεσε έναυσμα για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τη σχέση ‘μαθηματικά και τέχνη’ στο Μουσείο Ηρακλειδών.
 • Η μελέτη σχετικά με το φύλο, τα μαθηματικά και την τεχνολογία έχει αναφερθεί σε άρθρο της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. Εnet Διάλογοι. Enet Blog (Επιστήμη & Τεχνολογία, Κοινωνία). 18 Ιανουαρίου 2010 με τίτλο ‘Διαφορές των Φύλων στα Μαθηματικά’

Ακαδημαϊκές Θέσεις

2013- σήμερα
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2012- σήμερα
Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Μάθησης", Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2006- 2012
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2005- 2006
Πρόσκληση Ανάθεσης Διδασκαλίας για το μάθημα του προπτυχιακού προγράμματος: "Ανάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης και Σύγχρονες Τάσεις Έρευνας στην Μαθηματική Παιδεία", Τμήμα Επιστημών Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας (ΤΕΑΠΗ), Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

2004- 2007
Διδάσκουσα (μέλος ΣΕΠ) στο μάθημα "Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη" (μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος "Σπουδές στην Εκπαίδευση"), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

2001- 2006
Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1998- 2001
Ερευνήτρια (πλήρους απασχόλησης), School of Education, Open University, Milton Keynes, UK

1997- 1998
Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EKΠΑ)

1996- 1998
Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ)

1994- 1996
Ερευνήτρια (πλήρους απασχόλησης), School of Education, University of Bath, Bath, UK

1993- 1996
Διδάσκουσα σε βαθμίδα Λέκτορα (μερικής απασχόλησης), School of Education, University of Bath, Προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης

Σπουδές

1992-1997
Διδακτορική Διατριβή (PhD) στη Μαθηματική Εκπαίδευση, School of Education, University of Bath, UK, Τίτλος Διατριβής: ‘Case Studies in the Teaching of Mathematics through the use of Art-Based Activities’. Eπιβλέπων: Prof. James Calderhead. Eξωτερικός εξεταστής: Prof. Kenneth Ruthven, University of Cambridge

1989-1990
Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση (MEd) με ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και στον Σχεδιασμό Διδακτικών Περιβαλλόντων, School of Education, University of Bath, UK, Τίτλος διπλωματικής: "Η αξιοποίηση της δραματικής τέχνης στην μαθηματική εκπαίδευση".  Επιβλέπων: Peter Gates

1988
Δίπλωμα σε Βασικές Αρχές Βάσεων Δεδομένων και Γλωσσών Προγραμματισμού, ΕΛΚΕΠΑ (Διάρκεια: 12 μήνες)

1987-1988
Δίπλωμα σε Θέματα Ανάλυσης και Προγραμματισμού Υπολογιστών, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Διάρκεια 12 μήνες)

1982-1987
Πτυχίο Μαθηματικού, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

1989
Επάρκεια Διδακτικής Εμπειρίας , Πιστοποίηση από το DfEE, UK, Ref No: RP96/05333

Υποτροφίες

1994-1995

Υποτροφία από το ΕstherParkinTrust, University of Bath, UK. (Διάρκεια: 1 έτος)

1990-1993

Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού. (Διάρκεια: 3 έτη)

Γλώσσες

Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά (excellent/academic), Γαλλικά (επικοινωνία)

Διοργάνωση Συνεδρίων και Ημερίδων

 • Επιστημονική Ημερίδα ‘Μαθηματικά σε Δράση: εστίαση στη σχεδίαση μάθησης. Σάββατο 23 Οκτώβρη 2012. Αμφιθέατρο Σαράτση. Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου. ΠΤΠΕ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Επιστημονική Ημερίδα ‘Θεωρία του λόγου: Δημιουργικές εφαρμογές’ ΠΤΠΕ, Παν/μιο Θεσσαλίας. Μάης 2012 (μέλος επιστ. επιτροπής).
 • Διεθνές Συνέδριο με θέμα ‘Mathematics and Technology in the Body of Education: The Gender Perspective’ ΠΤΠΕ, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, Δεκέμβρης 2007 .
 • Ερευνητικό Συμπόσιο: ‘ΦΥΛΟ και ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: διεπιστημονική προσέγγιση’, ΠΤΠΕ, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, Οκτώβρης 2007.
 • Ερευνητικό Συμπόσιο: ‘Πρόσβαση, Συμμετοχή, Πλαίσιο: Ζητήματα Κοινωνικού Φύλου σε Χώρους Πρακτικής Μαθηματικών και Τεχνολογίας’, ΠΤΠΕ, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, Μάιος 2005
 • Ένταξη των ΤΠΕ στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και Σύνδεση με τη Σχολική Κοινότητα. Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα ‘Πειραματικές Μελέτες για την Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Σχολική τάξη. ΠΤΠΕ, Παν/μιο Θεσσαλίας. Βόλος, 4 Νοέμβρη 2004.
 • 6th International Conference for Technology in Mathematics Education (συνδιοργάνωση με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), Bόλος, Οκτώβρης 2003.
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τη Διδακτική των Μαθηματικών (συνδιοργάνωση με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), Βόλος, Οκτώβρης 2003.
 • EARLI 97 Research Students Conference. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα. Oργάνωση της ημερίδας για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του European Association for Research in Learning and Instruction (συνεργασία με Αngelique Slaats και Alan Cliff, πρόεδρος συνεδρίου: Στέλλα Βοσνιάδου) ΕΚΠΑ, Αθήνα, Αύγουστος 1997.
 • ΕCER 95 / ΒΕRA 95. Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή για την οργάνωση του Εuropean Conference on Educational Research  University of Bath, Bath, UK.  Σεπτέμβρης 1995.
 • ΕERA/BERA 95 Research Students Conference. University of Bath, Bath, UK. Oργάνωση της ημερίδας για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του British/European Educational Research Association (πρόεδρος συνεδρίου Prof. James Calderhead) University of Bath, Bath, UK.  Σεπτέμβρης 1995.

Συμπόσια

 • Dafermakis M. and Chronaki A. (2011) What happens when socio-cultural-historical theory travels? Critical Perspectives from Greece and epistemological issues. Invited Regional Symposium for the ISCAR. ISCAR Congress. Rome. Italy. 5-10 September 2011.
 • Black L., Chronaki A., Lerman S., Mendick H., Solomon Y. (2010) ‘Symposium proposal: Telling choices: mathematics, identity and social justice’. In Proceedings of the 6th Mathematics Education and Society Conference (MES). Berlin, pp. 89-92.
 • Chronaki A., Planas N., Setati M. and Civil M. (2010) Use of multiple languages in mathematics learning and teaching. In Symposium ‘Same Question Different Countries: Use of Multiple Languages in Mathematics Learning and Teaching’ In Proceedings of the 6th Mathematics Education and Society Conference (MES). Berlin, pp. 93-96.
 • Πατρώνης, Τ., Παυλοπούλου, Κ., Σταθοπούλου, Χ., Χασιώτης, Χ., & Χρονάκη, Α. (2003). Το μαθηματικό πρόβλημα και τα παιδιά μειονοτήτων: Οικειοποιημένες τεχνικές, συμβολισμοί, επιχειρηματολογία και πολιτισμικά πλαίσια. Στα πρακρικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Διδακρική των Μαθηματικάν και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Οκτώβρης 2003. Βόλος. σελ. 414-418/
 • Αναστασιάδης, Π., Δημητρακοπούλου, Α., Εμβαλωτής, Α., Κασκάλης, Θ., Κόμης, Β., Ντρενογιάννη, Ε., Πολίτης, Π., & Χρονάκη, Α. (2003).Η εκπαίδευση για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Μαθηματικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Οκτώβρης 2003. Βόλος. σελ. 419-424.
 • Chronaki, A., & Moon, B. (1999). Teaching as Learning in 'Open Contexts': 'North and 'South' practices. Symbosium in: Network 6: Open and Distance Education. Organised in the ECER99 (European Conference on Educational Research). September 1999. Lahti, Finland.

Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων

2014- σήμερα: Συνδιοργανώτρια της ερευνητικής ομάδας ‘Mathematics and Language’  στο πλαίσιο του CERME: Conference on European Research in Mathematics
Education.  Σε συνεργασία με Νuria Planas, Frode Ronning and Marcus Schutte.

2011 - σήμερα: Συνδιοργανώτρια του ερευνητικού δικτύου  ‘Open Learning: Media, Environments and Cultures’ (βλ. http://www.eera.de/networks/network6/) στο πλαίσιο του EERA: Εuropean Educational Research Association (http://www.eera.de/networks/network6/convenors/). Σε συνεργασία με Mart Laanpere, Brian Hudson, Yngve Nordkvelle, Kristen Snyder and Sonia Sousa.

1998 - 2005: Ιδρυτικό Μέλος και Συνδιοργανώτρια του OPENnet: Οpen Contexts, Cultural Diversity, Democracy- research unit for open education (Research Network for the Open and Distance Education) στο πλαίσιο του ΕERA: Εuropean Educational Research Association /ECER: European Conference on Educational Research. Σε συνεργασία με Prof. Brian Hudson and Prof. Hannele Niemi  (http://www.eera.ac.uk και http://www.ece.uth.gr/OPENnet/index.htm)

Μέλος εκδοτικών επιτροπών και επιστημονικών επιτροπών σε περιοδικά; Μάθηση με Τεχνολογίες στο E-dikyto. (http://mag.e-diktyo.eu/), Κριτική Επιστήμη και Εκπαίδευση, Εκδόσεις Νήσος (http://www.hpdst.gr/el/publications/kritiki), Το περιοδικό της ΕΝΕΔΙΜ, εκδόσεις Κέδρος (http://www.enedim.gr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=59), International Journal of Media Technology and Life Long Learning (www.seminar.net),
European Journal of Psychology of Education (Springer)

Κεντρικές Ομιλίες

2015
Chronaki, A. (2015). A Critique of the Ideology of Certainty’s Hegemony in Mathematics and Mathematics Education (in Greek). In Skoumbourdi, C. and Skoumios, M. (eds). Educational Design for STEAM. Conference Proceedings. University of the Aegean. Rh, 

2013
Chronaki, A. (2013). ‘Identities and Mathematics Education’. In the 7th International Conference Mathematics Education and Society,  2-7 April 2013. University of Cape Town. Cape Town. South Africa.

2013
Chronaki, A. (2013). Identity-Work as a Political Space for Change: The case of mathematics teaching through technology use. In M. Berger, K. Brodie, Frith, V. and LeRoux, K. (eds). , Proceedings of the 7th International Conference Mathematics Education and Society. April 2013. University of Cape Town. Cape Town. South Africa (pp. 1-19).

2011
Chronaki, A. (2011). Gendered dimensions of digital media use and production with(in) educational practices,  ΙΙΙ Conference organized by Collaborative Knowledge Building Group (CKGB) at the University of Bari. Italy, 6-8 April 2011, http://www.ckbg.org/congresso2011

2011
Chronaki, A. (2011). Taking Fragility Seriously: the risks of representing, experimenting and performing with/in virtual-physical spaces, 29th eCAADE (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Eurοpre. Ljubljana. Slovenia, 21-24 September 2011

2011
Χρονάκη, Ά. (2011). Εκπαιδευτική Ρομποτική στις μικρές ηλικίες: ξεδιπλώνοντας το ξεκίνημα μιας δημιουργικής σχέσης, Ημερίδα με θέμα: «Εκπαιδευτική Ρομποτική». Περιφερειακή Διεύθυνση Α/βάθμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας / Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης

2010
Chronaki, A. (2010). Racism as Gazing Bodies: From ‘body-color’ epistemology to epistemic violence, Critical Reaction to the plenary of Daniel Martin at the 6th international congress on Mathematics Education and Society (MES). A response to: Not-so-strange bedfellows: Racial projects and the mathematics education enterprise by Daniel Martin. March, http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/mes6/plenary/index.html.

2010
Χρονάκη, Ά. (2010). Φύλο και ΤεχνοΜαθηματικά στο σώμα της εκπαίδευσης. Πρακτικά ημερίδας για το φύλο. Σχολή Μωραϊτη. Σεπτέμβρης 2010, Αθήνα., 

2009
Χρονάκη, Ά. (2009). Βλέμματα, Ομιλίες, και Σιωπές: Όψεις της ‘επικοινωνίας στο πλαίσιο της έρευνας για τη διδακτική των μαθηματικών, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, "Η Μαθηματική Εκπαίδευση και η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ). Βόλος, 21-23 Νοεμβρίου 2008

2008
Chronaki, A. (2008). Performing ‘learning identities’: Unraveling everyday action in multicultural mathematics classrooms’, 16th Annual Conference of Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE)

2008
Χρονάκη, Ά. (2008). "Διαπραγμάτευση νοημάτων και η πρό(σ)κληση της γεωμετρίας και της τεχνολογίας στις μικρές ηλικίες". Ημερίδα με θέμα "Τα Μαθηματικά των Παιδιών της προσχολικής και η πρακτική του νηπιαγωγείου" , Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 29 Μάρτη 2008

2008
Χρονάκη, Ά. (2008). "Μαθηματικά και Υπολογιστές στα χέρια των παιδιών: Έμφυλες και πολυπολιτισμικές διαστάσεις". Ημερίδα με θέμα "Όλοι Ίσοι και Διαφορετικοί-Καλλιπάτειρα" , 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, 10 Ιουνίου 2008

2008
Χρονάκη, Ά. (2008). Επίλυση Αριθμητικών Προβλημάτων: τόπος διαπραγμάτευσης πολιτισμικής ετερότητας και ομοιότητας, Ημερίδα με θέμα "Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση". Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 30 Μάρτη 2008

Προσκεκλημένες Διαλέξεις και Σεμινάρια

2009
Χρονάκη, Α. (2009). Ψηφιακό παιχνίδι και μάθηση: μια σχέση στο όριο, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο. 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο. Λάρισα, 27-29 Νοεμβρίου 2009

2006
Χρονάκη, Ά. (2006). "Τέχνη και Μαθηματικά" στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα εγκαίνια της αντίστοιχης έκθεσης στο κέντρο De Chirico, Βόλος, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Νοέμβρης 2006

2004
Χρονάκη, Ά. (2004). "Οι Νέες τεχνολογίες στην Σχολική Τάξη: 'Νέοι' Ρόλοι και 'Παλαιοί' Φόβοι". Ημερίδα με θέμα "Η Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο: Aνάπτυξη και Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού από τον Δάσκαλο" , Πινακοθήκη Λάρισας. Συντονιστές: Γιάννης Τζήκας (Σχολικός Σύμβουλος 5ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας) και Παναγιώτης Πολίτης, Παν. Θεσσαλίας, Λάρισα, 16 Ιούνη 2004

2003
Χρονάκη, Ά. (2003). "Tεχνολογία και Διαθεματικότητα στα Πλαίσια μιας Ανοιχτής Παιδαγωγικής", Διάλεξη στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο μάθημα "Σύνθεση- Σχολικά Κτίρια", Mάρτης 2003

2003
Χρονάκη, Ά. (2003). Μαθηματικά σε Διαθεματικές Δραστηριότητες, Ημερίδα με θέμα "Το ΔΕΠΠΣ στο Νηπιαγωγείο". Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Σχολική Σύμβουλος Π.Α. 32ης Περιφέρειας. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, 5 Νοέμβρη 2003

2002
Χρονάκη, Ά. (2002)."Τα Μαθηματικά στις Μικρές Ηλικίες". Ημερίδα με θέμα την Διδακτική και Μάθηση των Μαθηματικών, Πρόσκληση από την κ. Λούλα Γκαγκά, Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Βόλος, 20 Μάρτη 2002

2000
Chronaki, A. (2000). Understanding the culture of 'others': Researching maths teaching in a country different to your own, Εισήγηση στο ερευνητικό σεμινάριο (invited research seminar) στο School of Education, University of Birmingham (invited by Prof. Leone Burton). Mάης 2000

Χρηματοδοτούμενη Έρευνα

2010 - σήμερα
Σύγχρονες Τεχνολογίες και Ψηφιακά Μέσα στις Μικρές Ηλικίες,

2005 - σήμερα
Ταυτότητες, Ετερότητες, Μάθηση, Μαθηματικά και Τεχνολογίες ,

2002 - σήμερα
Ανάλυση και Σχεδιασμός Δράσεων, Δραστηριότητας και Υλικού για τα Μαθηματικά στις Μικρές Ηλικίες,

2012 - 2013
Street Mathematics: Αστικές (Ανα)Παραστάσεις Μαθηματικών Ιδεών, Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Κουπόνι Καινοτομίας (κωδικός έργου: 48235735-01-000362 στην ΓΓΕΤ και αριθμό έργου 4619 στην ΕΕ του ΠΘ), Θέση στο έργο: Επιστημονικώς Υπεύθυνη και μέλος ερευνητικής ομάδας

2011 - 2013
Φύλο, Παιδί και Ψηφιακά Μέσα: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Χρηματοδότηση: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. EΣΠΑ (ΜΙS: 296579),

2010 - 2013
Υλικά, Λόγοι, Χειρονομίες: Σχεδιαστικές πρακτικές φοιτητών-εκπαιδευτικών, Χρηματοδότηση: Eπιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κωδικός Έργου: 4088.07.05, Θέση στο έργο: Επιστημονικώς Υπεύθυνη

2010 - 2011
Τεχνο-Ανθρωπολογία: Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Χρηματοδότηση: Department of Learning and Philosophy. Aalborg University. Denmark, Θέση στο έργο: Επιστημονική Σύμβουλος

2009 - 2011
EnvKids: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Παιδιά, Χρηματοδότηση: Comenius Project: Code number: 502390-LLP-1-2009-1-GR-COMENIUS-CMP, Θέση στο έργο: Ερευνητική Σύμβουλος

2004 - 2009
Φύλο, Μαθηματικά και Τεχνολογία στο Σώμα της Εκπαίδευσης, Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα στα πλαίσια της ενέργειας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΦΥΛΟ και ΙΣΟΤΗΤΑ. EΠΕΑΕΚ. Κωδικός Έργου: 52101.02, Θέση στο έργο: Επιστημονικώς Υπεύθυνη και Μέλος Ερευνητικής Ομάδας

2003 - 2005
Ένταξη των ΤΠΕ στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και Σύνδεση με τη Σχολική Κοινότητα. Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Χρηματοδότηση: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, Θέση στο έργο: Υπεύθυνη συγγραφής τεχνικού δελτίου και σχεδιασμού οργάνωσης επιμέρους δράσεων

2003 - 2004
Διγλωσσία και Μαθηματικά στις Μικρές Ηλικίες: Θέματα Επικοινωνίας και Παιδαγωγικής, Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κωδικός Έργου 2928, Θέση στο έργο: Ερευνήτρια

2000 - 2002
Μαθηματική Παιδεία και Πολιτισμική Ετερότητα, Χρηματοδότηση: Οpen University, UK και Centre for Research in Learning Mathematics (Royal Danish School of Educational Studies, Roskilde University, Aalborg), Denmark, Θέση στο έργο: Επιστημονικώς Υπεύθυνη και Ερευνήτρια

2000 - 2001
Κουλτούρες Γνωστικών Αντικειμένων: Mαθηματικά και Εικαστικά, Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του Centre for Research in Teacher Education. Open University. United Kingdom, Θέση στο έργο: Επιστημονικώς Υπεύθυνη

1999 - 2001
ΙΡΙΣ: Τα Μαθηματικά της Τέχνης και η Τέχνη των Μαθηματικών, Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ, Έργο ΝΑΥΣΙΚΑ, ΟΔΥΣΣΕΙΑ,

1996 - 1998
ΥΔΕΕΣ: Ο Υπολογιστής σαν μέσο Διερεύνησης, Έκφρασης και Επικοινωνίας για όλους στο Σχολείο, Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Μέτρο 1.3. Έργο 726, Θέση στο έργο: Ερευνήτρια

1996 - 1998
IMEL: Intercultural Microworld courseware for Exploratory Learning, Χρηματοδότηση: European Union’s SOCRATES programme, ref # 25136-CP-1-96-1-GR-ODL, Θέση στο έργο: Συνεργάτης Ομάδας Έργου

1996 - 1998
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Χρηματοδότηση: 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο (ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο. 1.1.β και 1.4.γ, Ενέργεια Β, Θέση στο έργο: Συνεργάτης Ομάδας Έργου

1996 - 1998
Μελέτη βιβλιογραφίας ηλεκτρονικών συστημάτων διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος ή συναφών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (Υπoδράση 5.7). Δράση 5: "Υλοποίηση κατάλληλων μέτρων για τη σωστή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας", Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ. Ερευνητική Έκθεση: Πληροφορική Τεχνολογία και Γλωσσική Διδασκαλία: Διερεύνηση της Εμπειρίας Τριών Επιλεγμένων Σχολείων, Θέση στο έργο: Συνεργάτις Ομάδας Έργου

1996 - 1998
ΟΔΥΣΣΕΙΑ: Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Θέση στο έργο: Συνεργάτις Ομάδας Έργου

Προπτυχιακά Μαθήματα

2001 - σήμερα
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
1. "Ανάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης και Διδακτική Πράξη στις Μικρές Ηλικίες" 
2. "
Ψηφιακά Μαθηματικά: Σχεδιασμός Μαθησιακής Δραστηριότητας και Παιχνίδι" 
3. "Εθνογραφικές Μελέτες σε Πρακτικές ΤεχνοΜαθηματικών" 
4. "Φύλο, Τεχνολογίες και Μαθηματικά στην Εκπαίδευση"
5. "Μαθηματικά και Λογοτεχνία στο χώρο της Εκπαίδευσης"

2005 - 2006
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ανάθεση διδασκαλίας και οργάνωση φακέλου σημειώσεων για το μάθημα: "Aνάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης και Σύγχρονα Ρεύματα Έρευνας στη Μαθηματική Παιδεία"

1998 - 1999
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων. Διδάσκουσα ΠΔ/407. 
Διδασκαλία και Οργάνωση των μαθημάτων
1. "Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Υπολογιστές"
2. "Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού"
και υπεύθυνη σεμιναρίων σε θέματα εφαρμογών ΤΠΕ σε φοιτητές-τριες ERASMUS

1993 - 1996
School of Education, University of Bath, UK. Mερική απασχόληση ως διδάσκουσα στη βαθμίδα Λέκτορα για μαθήματα παιδαγωγικών και πρακτικής άσκησης στα προγράμματα σπουδών.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

2005 - σήμερα
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Υπεύθυνη ύλης και διδάσκουσα στα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος "Παιδαγωγικό Υλικό και Παιχνίδι": 1. "Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Ψηφιακού Παιδαγωγικού Υλικού"
2. "Διεπιστημονική Προσέγγιση και Διδακτική Αξιοποίηση Ψηφιακού Παιδαγωγικού Υλικού"

2004 - σήμερα
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαιδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Διδάσκουσα επιμέρους σεμιναρίων και διαλέξεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Παιδαγωγικό Υλικό και Παιχνίδι":
1. "Ψηφιακό Παιχνίδι και Μάθηση: μια σχέση στο όριο"
2. "Ψηφιακά, Χειραπτικά, Ενσώματα Μαθηματικά Παιχνίδια: ταυτότητες σε διαπραγμάτευση"
3. "Ανάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης και Σχεδίαση Μαθησιακών Εμπειριών"  
4. "Η Εθνογραφική Προσέγγιση στην Έρευνα για την Εκπαίδευση"

2004 - 2007
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Διδάσκουσα (μέλος ΣΕΠ) στο μεταπτυχιακό μάθημα "Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη" το οποίο αποτελεί μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος "Σπουδές στην Εκπαίδευση" (Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού: Καθ. Β. Χατζηνικήτα)  

1995
School of Mathematics, University of Aalborg, Aalborg, Δανία 
Επισκέπτρια διδάσκουσα (Visiting Scholar) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικής Εκπαίδευσης (Υπεύθυνος: Prof. O. Skovsmose)  

Δια Βίου Μάθηση

2011
Διδάσκουσα στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμορφωτών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Πολίτης

2011
Διδάσκουσα στο ΠΑΚΕ 6, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Δημητρακοπούλου

2008
ΠΑΚΕ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Φορείς Χρηματοδότησης: Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Παιδείας, ΙΤΥ, ΠΙ.  Κωδικός Έργου 3651. Θέση στο Έργο: Υπεύθυνη ΠΕ03 (οργάνωση επιμορφωτικού προγράμματος και συντονισμός για την ομάδα των μαθηματικών). Επιμορφώτρια και Συνεργάτις Ομάδας Έργου. 

2008 - 2009
"Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επιστήμες στο Σχολείο"
Χρηματοδότηση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Κωδικός Έργου 3692
Θέση στο Έργο: Επιστημονικώς Υπεύθυνη

2007 - 2008
"Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θετικές /Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Σχολείο"
Χρηματοδότηση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Κωδικός Έργου 3498
Θέση στο Έργο: Επιστημονικώς Υπεύθυνη

2005 - 2006
Ενδοσχολική επιμόρφωση στο Διαθεματικό Σχεδιασμό Αναλυτικού Προγράμματος για Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Yπεύθυνη Eπιμόρφωσης στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας)
Χρηματοδότηση: ΙΔΕΚΕ
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Δράσης: Kαθ. Σ. Χατζησαββίδης

2004 - 2005
Επιμορφώτρια στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης Ρόδου
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Φ. Καλαβάσης
Υπεύθυνη Δράσης: Καθ. Α. Δημητρακοπούλου

2002 - 2004
Επιμορφώτρια στο πρόγραμμα εξομοίωσης των διετούς φοίτησης Παιδαγωγικών Ακαδημιών πτυχίων σε πανεπιστημιακούς τίτλους. Χρηματοδότηση:ΕΠΕΑΕΚ
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθ. Α. Αναγνωστόπουλος.

1997 - 1999
Επιμορφώτρια σε προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης στη χρήση ΤΠΕ στο πλαίσιο δράσεων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθ. Θ. Χατζηλάκος

2011- σήμερα
Tools + Spaces for Learning

2011
Ο Δικός μου Αριθμός

2009
Αριθμοί σε Πολιτισμούς: Παιδαγωγικό Υλικό και Εργαστήρι με Ρομά και μη-Ρομά Παιδιά

2008
Μαθηματικός Γραμματισμός στην Αγορά των Παλαιών Βόλου: Παραγωγή ψηφιακού βίντεο

2008
Γυναίκες σε Επιστήμες Μαθηματικών

2008
Ζώα στο Διάστημα: Σχεδίαση μιας δυνητικής αφήγησης

2008
ΑΝΙΜath: Πεταλούδες και ‘Αυθεντική Μάθηση’

2007-2008
Μαθηματικά Εργαλεία και Τεχνολογίες σε Πρακτικές Εικαστικών

2007-2008
Μαθηματικά Εργαλεία και Τεχνολογίες σε Πρακτικές Τεχνιτών

2006
ANIMA: Σημείο – Γραμμή – Επίπεδo

2005
Ζωολογικός Κήπος

2000-2001
ΙΡΙΣ: Η Τέχνη των Μαθηματικών και Τα Μαθηματικά της Τέχνης

1997
Ρέουσα Πέλτα

Διατριβές

Chronaki, A. (1997). Case Studies in the Teaching of Mathematics through the use of Art-Based Activities. Unpublished PhD thesis, University of Bath.

Chronaki, A. (1990). Exploring the use of Drama in Mathematics Teaching in Lower Secondary School.  Unpublished MEd thesis, University of Bath.

Μονογραφίες

Χρονάκη, A. (2013). Φύλο και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση: Σύνθεση Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης και Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου. Κέντρο Ελληινικής Γλώσσας

Chronaki, A. (1998). The Epistemology of Constructivism in Mathematics Education. Internal Publication. School of Education. University of Bath. Bath. (50 σελίδες)

Επιμέλεια Μετάφρασης Βιβλίων

Walkerdine, V. (2013). Αποκλείοντας τα Κορίτσια: κορίτσια και μαθηματικά. (επιμέλεια μετάφρασης του βιβλίου της Valerie Walkerdine: Counting Girls Out: girls and mathematics). Εκδόσεις Gutenberg Publications.  http://www.dardanosnet.gr/writer-details.php?id=1673

Εκπαιδευτικό Υλικό

Χρονάκη, Ά., Κερμανίδη, Μ.Θ., & Κατσιαμπούρα, Γ. (2008). Γυναίκες στις Επιστήμες των Μαθηματικών: ιστορίες ζωής και ιστορίες παραγωγής μαθηματικής γνώσης. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (ΙSBN: 978-960-8029-89-7).  2008_Chronaki_Kermanidi_Katsiampoyra.pdf

Βιβλία

Chronaki, A. (Εd.). (2009). Mathematics, Technologies, Education: The gender perspective. Volos, Greece: University of Thessaly Press. (175 pages) ISBN – 978-960-8029-88-0  2008_Chronaki_The_Gender_Perspective.pdf

Chronaki, A., & Christiansen, I.M. (Eds.). (2005). Challenging Perspectives in Mathematics Communication. USA: Information Age Publishing Inc.Paperback ΙSBN-1-59311-151-7 Hardcover ΙSBN-1-59311-152-5  Chronaki_Christiansen_2005_Communication_IAP.pdf http://www.amazon.com/Challenging-Perspectives-Mathematics-Communication-International/dp/1593111525

Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδρίων

Χρονάκη, Ά. (2008). Φύλο, Μαθηματικά και Τεχνολογία. Διεπιστημονική Προσέγγιση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος. (24 σελίδες)

Chronaki, A. (Ed.). (2005). Επιστημονικό Πρόγραμμα του Δικτύου ΟpenNet μεταξύ 1998-2004. OPENnet: Οpen Contexts, Cultural Diversity, Democracy: Research Network 6, EERA: European Educational Research Association (ψηφιακός δίσκος).

Triantafillidis, Τ., Chatzikiriakou, Κ., Politis, P., &  Chronaki, A. (Eds.). (2003). Proceedings of the 6th National Conference of Mathematics Teaching and Informatics in Education with international participation. University of Thessaly, Volos, GR.  Gutenberg Publishing. [Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Μαθηματικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος] (425 σελίδες)

Calderhead, J., Chronaki, A., & Taylor, K. (Eds.) (1995). Πρακτικά περιλήψεων εργασιών του συνεδρίου ECER95 (European Conference on Educational Research). University of Bath, Bath, UK. (230 σελίδες)

Chronaki, A. (1992). "A constructivist perspective on the use of physical metaphors for mathematical knowledge".  Εισήγηση στο ερευνητικό σεμινάριο του Παιδαγωγικού Τμήματος του University of Bath, Βρετανία (Invited by Prof. James Calderhead).Nοέμβρης 1992.

Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά

Chronaki, A.  (σε φάση διορθώσεων). Mediating/Disrupting the ‘Rational’ Subject via Mathematics: artifacts, rhetoric, bodies. ETHOS: A journal of the American Anthropological Association.

Chronaki, A., Moutzouri, G., Zaharaki, M., Planas, N. (in press). Number words in ‘her’ language, dialogism, and identity-work: The case of little Marram. In B.,Greer & S., Mukhopadhyay (Eds.) Special Issue on Intercultural Education and Mathematics. The Journal of Intercultural Education.

Pechtelidis, Y., Kosma, Y., Chronaki, A. (2015). Between a rock and a hard place: Women and computer technology. Gender and Education. 27(2), pp. 164-182.

Chronaki, A. (2015). Mathematics With/in the Museum: London, Paris and New York. MuseumEd: Education and Research in Cultural Environments, 1. pp. 89-113.

Chronaki, A. & Kynigos, C. (2015). Humor as a humble way to access the complexity of knowledge construction. Open Peer Commentary on ‘Amusement, Delight, and Whimsy: Humor has its reasons that reason can’t ignore’ by E. K. Ackerman. Constructivist Foundations, 10(3). pp. 416-7

Dafermos, M., Kontopodis, M., & Chronaki, A. (2013). How Do Socio-Cultural-Historical Approaches to Psychology and Education Travel?  Translations and Implememtations in Greece and Epistemological Implications. Learning, Culture and Social Interaction, (in revision).

Stathopoulou, Ch., Chronaki, A., & Kotarinou, P. (2013). Establishing the use of ‘meter’ as a measure unit: An interdisciplinary approach for teaching mathematics. Teaching Mathematics and its Applications: International Journal of IMA (in press).  http://teamat.oxfordjournals.org/content/33/2/81.full.pdf+html

Chronaki, A., & Matos, A. (2014). Technology use and mathematics teaching: teacher change as a discursive identity work. Learning, Media and Technology, 39(1), pp. 107-125.    http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17439884.2013.776076#.VcHBsPPtmkp

Chronaki, A., & Pechtelidis, Y. (2012). 'Being Good' at Maths. Fabricating Gender Subjectivity. REDIMAT: Journal for Research in Mathematics Education. Vol. 1, No. 3. pp. 246-277.  Dialnet-BeingGoodAlMathsFabricatingGenderSubjectivity-4043005.pdf http://www.hipatiapress.com/hpjournals/index.php/redimat/article/view/459

Chronaki, A., & Mountzouri, G. (2012). Playing with Numbers in Cultures: Beginning to Trouble Essentialist Views of Mathematical Knowledge re - production. Special Issue Edited by Benedetto Di Paola & Javier Diez-Palomar. Journal Quaderni di Ricerca in Didatticca (Mathematics). Issue 22 (July 2012). pp.90-95.   Chronaki_Mountzouri_forCIEAEM2011.pdf http://math.unipa.it/~grim/quaderno22_suppl_1.htm

Chronaki. (2012). Women in relation to school techonology and mathematics: reading hegemonic discourses via “cyborgs” and “subalterns”. Special Issue Edited by Benedetto Di Paola & Javier Diez-Palomar. In Journal Quaderni di Ricerca in Didatticca (Mathematics). Issue 22 (July 2012). pp.156-161.  Chronaki_forCIAEM2011.pdf http://math.unipa.it/~grim/quaderno22_suppl_1.htm

Vekiri, I. & Chronaki, A. (2008). Gender Issues in technology use: Perceived social support, computer self-efficacy and value beliefs, and computer use beyond school. Computers and Education, 51(3), 1392-1404.  2008_Chronaki_Vekiri_Computers%26Education.pdf http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131508000201

Chronaki, A. (2005). Learning about ''learning identities" in the school arithmetic practice: The experience of two young minority Gypsy girls in the Greek context of education. European Journal of Psychology of Education: Special Issue on “The Social Mediation of Learning in Multiethnic Classrooms, Guest Editors: Guida de Abreu and Ed Elbers, XX(1), 61-74.  http://www.researchgate.net/publication/225532128_Learning_about_learning_identities_in_the_school_arithmetic_practice_The_experience_of_two_young_minority_Gypsy_girls_in_the_Greek_context_of_education

Chronaki, A. (2000). Teaching maths through theme-based resources: Pedagogic style, ‘theme’ and ‘maths’ in lessons. Educational Studies in Mathematics, 42(2), pp141-163.  http://eric.ed.gov/?id=EJ623862

Chronaki, A. (2000). Visions of school mathematics curriculum and maths teacher education programs: In search of a discourse? (translated in French by Stephane Lacroix and Daniel Martin). Periodique Publie par l’ Association Canadiene d’ Education de Langue Francaise. (ACELF): Education et Francophonie: Revue Scientific Virtuelle, XXVIII(2), automne-hiver 2000,  pp. 121-147.  Chronaki_2000_Visions_ACELF.pdf http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF-XXVIIIno2-Facons-de-voir-les-programmes-d-etudes-de-mathematiques.pdf

Chronaki, A. (1997). Constructivism as an energiser for thinking. In Chreods: Journal on Philosophical Issues of Mathematics Education, Special Issue on Mathematics Education and Society: Radical Visions and Socialist Perspectives. Vol. 11, pp. 15-21. ISSN 1350 - 6781.  http://www.did.stu.mmu.ac.uk/cme/Chreods/Issue_11/AnnaChronaki.html

Chronaki, A. & Bourdakis, V. (1996). Educational Research and the Internet: Reality or Myth for Researchers?. EERABulletin  (Μετονομάστηκε σε European Educational Research Journal , 2(2), 12-16.

Άρθρα σε Ελληνικά Περιοδικά

Χρονάκη, Ά. (2012). Η επίλυση αριθμητικών προβλημάτων ως τόπος παραγωγής ετερότητας. Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137-138 Α'-Β', 2012, 173-200.  Chronaki_in_EKKE%20journal.pdf http://www.grsr.gr/index.php/ekke/article/view/24/53

Xρονάκη, Ά. (2009). Φύλο και Μαθηματικά. Λήμμα για το ηλεκτρονικό λεξικό ΦυλοΠαιδεία (fylopedia). http://www.thefylis.uoa.gr  (11 σελ.)  2009_Chronaki_fylopedia(1).pdf

Στάμου, Α., Χρονάκη, Ά. & Ζιώγα, Α. (2007). Επιστημονικοί Λόγοι και Έμφυλες Αναπαραστάσεις στο Σχολικό Μαθηματικό Περιοδικό Ευκλείδης Α. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 1, 63-89.  2007_Stamou%2CChronaki%2CZioga_Didaktiki%20mathimatikon.pdf

Στάμου, Α. & Χρονάκη, Ά. (2007). Πως γράφονται τα σχολικά μαθηματικά: επιστημονικοί λόγοι και έμφυλες διαστάσεις στα κείμενα του περιοδικού Ευκλείδης Α. Κριτική Επιστήμη και Εκπαίδευση, 5, 25- 46.  Chronaki_Stamou_2007_Maths.pdf http://kritiki.hpdst.gr/issues/5/25

Χρονάκη, Ά. (2006). Η πρό(σ)κληση της γεωμετρίας και της τεχνολογίας στις μικρές ηλικίες: To'μέσο' και το ΄μήνυμα’ του συστήματος άτομα-τεχνολογία-δραστηριότητα. Θέματα στην Εκπαίδευση, 7(1), 23-51.  Chronaki_2006_ThemesEducation_GeometryDG.pdf http://www.epyna.eu/agialama/arthra/xronaki_geometria.pdf

Χρονάκη, Ά. & Στεργίου, Ε. (2005). Ο υπολογιστής στην τάξη του νηπιαγωγείου: Οι προτιμήσεις των παιδιών και η πρόσβαση σε υπολογιστές και τεχνογνωσία. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 13, 46-54.

Χρονάκη, Ά. (2000). Συνεργασία μαθητών σε ομάδες: Mια προσέγγιση από την σκοπιά των εκπαιδευτικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 112(Μάης – Ιούνης), 38-49.  Chronaki_2000_%CE%9D%CE%95WStudentCollabTeachers.pdf http://ejournals.lib.auth.gr/1105-3968/article/view/3564

Θεματικές Βιβλιοκριτικές

Chronaki, A. (2007). Book Review of Heather Mendick. 2006. ‘Masculinities’ Open University Press. In IOWME: Journal of the International Organisation of Women in Mathematics Education. Volume 21, No 1, pp. 22-23.  http://www.mathunion.org/iowme/newsletters/

Chronaki, A. (2003). Extended Book Review: Telling Tales on Technology: qualitative studies of technology and education by Neil Selwyn: Cardiff Papers in Qualitative Research. In Education, Communication, Information. Vol. 3, No 3, pp. 410-413.  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1463631032000149700

Chronaki, A. (2002). Human Learning and Electronic Pedagogy [Essay Review based on 3 books: a) Building Learning Communities in Cyberspacε: effective strategies for the online classroom by R. Palloff and K. Pratt, b) E-Moderating: the key to teaching and learning by G. Salmon, and c) Electronic Collaborators: learner-centered technologies for literacy, apprenticeship and discourse by C.J.Bonk and K. S. King]. In Education, Communication, Information. Vol. 1, No 1, pp 125-131.

Chronaki, A. (2001). Subject Cultures or Cultures within Subjects? [Themed Book Review based on 2 books:  a) Learning to Teach Art and Design in the Secondary School by N. Addison and L. Burgess and b) Learning to Teach Mathematics in the Secondary School by S. Johnston-Wilder et al] British Journal for Educational Research. Vol. 27, No. 5, pp. 666-669.

Chronaki, A. (1999). Headstart GCSE Mathematics CD-ROM: What maths can pupils learn and in what ways? In MicroMath. Vol. 15, No. 1, pp 42-46.

Δημοσίευσεις σε Εκπαιδευτικά Περιοδικά

Χρονάκη, Α. (2002). Ο υπολογιστής: ένας χώρος ψυχαγωγίας και μάθησης για τις μικρές ηλικίες (επιμέλεια στήλης και συγγραφή ενοτήτων). Γέφυρες. Τεύχος 2. Ιαν-Φεβ. 2002, σελ. 66-71.  http://www.doudoumis.gr/book.asp?cid=484

Χρονάκη, Ά. (2002). Προσεγγίζοντας, με παρέα τον υπολογιστή, την παιδαγωγική του Reggio Emilia (επιμέλεια στήλης). Γέφυρες. Τεύχος 3. Μάρ. Απρ. 2002, σελ. 68-71.  http://www.doudoumis.gr/book.asp?cid=485

Χρονάκη, Ά. (2001). Τo διαδίκτυο στην υπηρεσία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών. Γέφυρες. Τεύχος 1. Νοέμ.- Δεκ. 2001, σελ. 68-72.  http://www.doudoumis.gr/book.asp?cid=483

Χρονάκη, Α. (1986). Για ....Τρίγωνα.  Ευκλείδης Α. Τεύχος 1. ΕΜΕ: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, σελ. 25-27.

Χρονάκη, Α. (1985). Κριτήρια Διαιρετότητας. Ευκλείδης Α. Τεύχος 4. ΕΜΕ: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, σελ. 11-12.

Κεφάλαια σε Βιβλία (διεθνής έκδοση)

Chronaki, A., Moutzouri, G., and Magos, K. (2015). ‘Number in Cultures’ as a Playful Outdoor Activity: Making space for critical mathematics education in the early years. In U. Gellert, J.G. Rodriguez, C. Hahn, & S. Kafousi (Eds.). Educational Paths to Mathematics: A C.I.E.A.E.M. sourcebook. Dordrecht: Springer. pp143-160.

Chronaki, A. (2011). "Troubling” Essentialist Identities: Performative Mathematics and the Politics of Possibility. In M. Kontopodis, C. Wulf, and B. Fichtner. (Eds.). Children, Development and Education: Cultural, Historical and Anthropological Perspectives. Spinger Science. The Series: International Perspectives on Early Childhood Education and Development, pp. 207-227.  http://www.springer.com/education+%26+language/book/978-94-007-0242-4

Chronaki, A. (2011). Disrupting development as the quality/equity discourse: Cyborgs and subalterns in school technoscience. In B. Atweh, M. Graven, W. Secada, & P. Valero (Eds.). Mapping equity and quality in mathematics education. Dordrecht. Springer, pp. 3-21.  Chronaki_2011_Atweh_etal_Book_Chapter.pdf http://www.springer.com/education+%26+language/mathematics+education/book/978-90-481-9802-3

Chronaki, A. (2010). Revisiting mathemacy: A process-reading of critical mathematics education. In H. Alro, O. Ravn. & P. Valero (Eds.). Critical Mathematics Education: Past, Present and Future. Rotterdam: Sense Publishers, pp. 31-50.  https://www.sensepublishers.com/media/213-critical-mathematics-education-past-present-and-future.pdf

Chronaki, A. (2009). Women writing for a school mathematics journal: belonging and becoming in a gendered network.  In A. Chronaki. (Εd.). Mathematics, Technologies, Education: The gender perspective. University of Thessaly Publication series, pp. 129-135.  2009_Chronaki_ch15_Mathematics_Technologies_Education.pdf

Chronaki, A., & Kanellopoulos, P. (2009). Performing ‘beginnings’. In A. Chronaki. (Εd.). Mathematics, Technologies, Education: The gender perspective. University of Thessaly Press, pp. 61-75.  2009_Chronaki%2CKanellopoulos_ch05_Mathematics_Technologies_Education.pdf

Stamou, A., & Chronaki, A. (2009). Dominant discourses and gender dimensions in the writing of school mathematics: the case of the school magazine Euclid A. Ιn A. Chronaki. (Εd.). Mathematics, Technologies, Education: The gender perspective. University of Thessaly Press, pp. 137-140.  2009_StamouChronaki_ch16_Mathematics_Technologies_Education.pdf

Vekiri, I., & Chronaki, A. (2009). Primary boys’ and girls’ math and computer self-efficacy beliefs and their relation to students’ socialization experiences beyond school in A. Chronaki. (Εd.). Mathematics, Technologies, Education: The gender perspective. University of Thessaly Press, pp. 95-98.  2009_VekiriChronaki_ch09_Mathematics_Technologies_Education.pdf

Chronaki, A. (2009). Technoscience in the ‘body’ of Education: Knowledge and Gender politics. Ι A. Chronaki. (Εd.). Mathematics, Technologies, Education: The gender perspective. University of Thessaly Press, pp. 7-27.

Chronaki, A. (2009). An Entry to Dialogicality in the Maths Classroom: Encouraging Hybrid Learning Identities. In M. César and K. Kumpulainen (Eds.). Social Interactions in Multicultural Settings. Sense Publishers Press, pp. 117-143.  https://www.sensepublishers.com/media/965-social-interactions-in-multicultural-settings.pdf

Chronaki, A. (2008). ‘Troubling’ School Maths: the teaching experiment as a possibility to dialogicality. In M. Pourkos (Εd.). Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin: Applications in Psychology, Art, Education and Culture. University of Crete publishing series. Rethymnon, pp. 213-231.

Chronaki, Α. (2008). ‘Sciences entering the ‘body’ of education: Women’s experiences and masculine domains of knowledge’. In M. Chionidou-Moskofoglou, A. Blunk, R. Sierpinska, Y. Solomon, R. Tanzberger (Εds.). Promoting Equity in Maths Achievement: The Current discussion. The University of Barcelona Press, pp. 97-110.  http://books.google.gr/books/about/Promoting_Equity_in_Maths_Achievement_Th.html?id=b_mS4b_ku0IC&redir_esc=y

Chronaki, A., & Christiansen, I.M. (2005). Challenging Perspectives on Mathematics Classroom Communication: From Representations to Contexts, Interactions and Politics. In A. Chronaki and I. M. Christiansen (Eds.). Challenging Perspectives on Mathematics Classroom Communication. Information Age Publishers, pp. 3-45. ΙSBN- 1-59311-151-7  http://www.amazon.com/Challenging-Perspectives-Mathematics-Communication-International/dp/1593111525

Chronaki, A. (2004). Researching the school mathematics culture of ‘others’- Creating a self-other dialogue. In P. Valero and R. Zevenbergen (Eds.). Researching the Socio-Political Dimensions of Mathematics Education: Issues of power in theory and methodology. Kluwer Academic Publishers. Netherlands. pp. 145-165. ΙSBN 1-4020-7906  http://www.springer.com/education+%26+language/mathematics+education/book/978-1-4020-7906-1

Kotsanis, I., Chronaki, A., Sampson, D., & Dapontes, N. (2003). Web-based Exploratory Cross-Curricular Contexts. In D. M. Watson, & J. Andersen (Eds.). Networking the Learner: Computers in Education. Kluwer Academic Press, pp. 363-372. ΙSBN 1-4020-7133-7  http://www.springer.com/education+%26+language/book/978-1-4020-7132-4

Chronaki, A. (2000). Computers in Classrooms: Learners and Teachers in New Roles. In Bob Moon, Miriam Ben-Peretz and Sally Brown (Eds.). Routledge International Companion of Education. Routledge. London. Ch. 32, pp. 558-572. ISBN-0-415-11814-X.  Chronaki_2000_ComputerSchools_Routledge.pdf

Chronaki, A. (1998). Exploring the Socio-Constructivist Aspects of Maths Teaching: Using ‘Tools’ in creating a Maths Learning Culture. In Ole Bjorkqvist (Ed.). Mathematics Teaching from a Constructivist Point of View (Reports from the Faculty of Education, Abo Akademi University, No. 3 1998), pp. 61-84. ISBN 952-12-0151-7.

Chronaki, A. (1996). Using text materials: Listening to the Teacher’s Voice? In M. Kondyli and Y. Papamichael (Eds.). School Textbooks: Research and Evaluation. Entypo. The UNESCO Chair (UNITWIN) of Patras University in Learning, Teaching and Evaluation, pp. 130-137.

Chronaki, A. (1995). Using a Visual Resource to Teach Mathematics: Findings based on the Analysis of Teacher-Pupil Dialogues. In C. Mammana (Ed.). Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21st Century. Published by University of Catania Press, pp. 42-54.  http://www.springer.com/education+%26+language/mathematics+education/book/978-0-7923-4990-7

Κεφάλαια σε Βιβλία (ελληνική έκδοση)

Χρονάκη, Ά. (2013). Το ‘δικαίωμα’ στο δικαίωμα εκπαίδευσης: ο απόηχος ενός εθνογραφικού πειράματος για τα σχολικά μαθηματικά. Στο Α. Λυδάκη (Επιμ.). Κοινωνικές Ανισότητες στην Ελλάδα: H περίπτωση των Ρομά. Αθήνα. Αλεξάνδρεια (επιμέλεια σειράς: Iορδάνης Ψημμένος).  http://www.alexandria-publ.gr/book.php?id=648

Χρονάκη, Ά. (2012). Δημιουργώντας ρήγματα σε κυρίαρχους Λόγους περί ανάπτυξης: κυβερνοργανισμοί και υπάλληλα υποκείμενα στη σχολική τεχνοεπιστήμη. Στο Σ. Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Π. Βουτσινά κ.α. (Επιμ.). Να κοιτάς με άλλα μάτια να βλέπεις διαφορετικά. Αθήνα. Εκδόσεις Σχολής Μωραίτη. σελ. 91-129

Χρονάκη, Α. (2010). Το Διδακτικό Πείραμα: H ποιοτική μελέτη της μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης. Στο Μ. Πουρκός και Μ. Δαφέρμος (Eπιμ.). Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και στην Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα. Αθήνα. Τόπος, σελ. 605-628.  http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=155

Χρονάκη, Ά. (2007). Θετικές Επιστήμες στο ‘σώμα’ της εκπαίδευσης: εμπειρίες γυναικών σε στερεοτυπικά ανδροκεντρικά πεδία γνώσης. Στο Ε. Τρέσσου, Ε. Ντρενογιάννη, & Φ. Σέρογλου. (Επιμ.). Φύλο και Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, σελ. 307-331.  Chronaki_2006_forNtrenogianniTressou.pdf http://www.kaleidoscope.gr/fylo-ekpaideusi.html

Χρονάκη, Ά. (2006). Το ‘διδακτικό πείραμα’: μελετώντας τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Στο Β. Σβολώπουλος (Επιμ.). Σύνδεση Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης. Η ακαδημαϊκή πλευρά. Αθήνα: Ατραπός, σελ. 371-401.   Chronaki_2006_TeachingExperiment_inSvolopoulosEd.pdf http://www.bibliotopia.gr/pd/atrapos-sundesi-ekpaideutikis-ereunas-kai-praksis-82109.htm?lang=el&path=1976028776

Χρονάκη, Α. (2004). Θεματικά Πλαίσια και Σχολικά Μαθηματικά: Ο κριτικός διάλογος μεταξύ ‘σεναρίου’, ΄θέματος’ και ‘μαθηματικών’. Στο. Μ. Νικολακάκη (Eπιμ.). Προς ένα «Σχολείο για Όλους»: Διαθεματικότητα και Συνεκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο. Εκδόσεις Ατραπός. Αθήνα, σελ. 151-178. ISBN-960-8325-88-9.  http://www.protoporia.gr/diathematikotita-kai-synekpaideysi-sto-dimotiko-scholeio-p-264425.html

Χρονάκη, Α. (2004). Ο Υπολογιστής στην Τάξη: μαθητές και εκπαιδευτικοί σε νέους ρόλους. Στο. Ι. Κεκές (Eπιμ.) Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση: Ζητήματα Σχεδιασμού και Εφαρμογών-Φιλοσοφικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις. Εκδόσεις Ατραπός. Αθήνα, σελ. 79-110. ISBN-960-8325-77-3  http://www.politeianet.gr/books/9789609541343-sullogiko-diadrasi-nees-technologies-stin-ekpaideusi-219812

Κεφάλαια σε Ξενόγλωσσους Τόμους/Πρακτικά Συνεδρίων

Chronaki, A. & Papasarantou, C. (under review) Disrupting Mathematical Subjectivity with/in Urban Interventions: Opening up the ‘street mathematics’ container. Paper submitted for the AERA Symposium ‘Re-inscribing the City in Design Studies of Critical STEAM Conceptual Practice’.

Planas, N. Chronaki, A., Ronning, F. and Schutte, M. (in press). Challenges and Research Priorities in the context of the ‘Mathematics and Language’ TWG. In the CERME Proceedings.

Chronaki, A., & Pechtelidis, Y. (2012, July). Following (or not) mathematics related paths as a gendered choice. In S. Kafousi, C. Skoumbourdi, & F. Kalavasis (Eds.). Proceedings of the 64th CIEAEM (Commission Internationale pour l'Etude et l' Amelioration de l' Enseignement des Mathematics http://www.cieaem.net/). Paper presented at Mathematics, Education and Democracy: learning and Teaching practices. Rhodes, Greece (http://ltee.org/cieaem64/).  http://www.hms.gr/sites/default/files/subsites/publications/issues_files/HMS_i_JME_vol4_0.pdf

Chronaki, A with the contribution of Kourias, S. (2012). Playing Robots: Doing Mathematics and Doing Gender. In S. Kafousi, C. Skoumbourdi & F. Kalavasis (Eds.). Proceedings of the 64th CIEAEM (Commission Internationale pour l'Etude et l' Amelioration de l' Enseignement des Mathematics http://www.cieaem.net/). Paper presented at Mathematics, Education and Democracy: Learning and teaching practices. Rhodes, 23-27 July (http://ltee.org/cieaem64/)   PlayingRobots_DoingMaths_DoingGender_2012_CIAEM.pdf http://www.hms.gr/sites/default/files/subsites/publications/issues_files/HMS_i_JME_vol4_0.pdf

Kotarinou, P., Stathopoulou, C.,& Chronaki, A. (2011). Establishing the ‘meter’ as citizens of French National Assembly during the French Revolution. In Pytlak, M., Rowland, T. & Swoboda, E. (Eds.). Proceedings of CERME7 (the 7th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education), pp. 1710-1719.  2011_Kotarinou_Stathopoulou_Chronaki_CERME.pdf http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/doc/cerme7/CERME7.pdf

Dafermakis M., & Chronaki A. (2011). What happens when socio-cultural-historical theory travels? Critical Perspectives from Greece and epistemological issues. Invited Regional Symposium for the ISCAR (Ιnternational Society for Cultural and Activity Research). ISCAR Congress, Rome, Italy, 5-10 September 2011 (Ψηφιακός Δίσκος).

Bourdakis, V., & Chronaki, A. (2010). Control technology as a means for designing virtual interactive space: what could be learned from blender use in architectural education? In E. Menegatti (Ed.). 2nd International Conference on Simulation, Modeling and Programming for Autonomous Robots (SIMPAR) Proceedings, Darmstadt, pp. 606-623.  2010_Bourdakis-Chronaki_TeachingRobotics.pdf http://www.terecop.eu/simpar2010/TR-TWR-2010/26-TeachingRobotics.pdf

Chronaki, A., & Alimisi, R. (2010). Engaging young children to ‘control’ technology: emotion, negotiation, agency. In E. Menegatti (Ed.). 2nd International Conference on Simulation, Modeling and Programming for Autonomous Robots (SIMPAR) Proceedings, Darmstadt, pp.624-638.  http://www.springer.com/computer/ai/book/978-3-642-17318-9

Chronaki, A. (2010). Racism as Gazing Bodies: From ‘body-color’ epistemology to epistemic violence A response to: Not-so-strange bedfellows: Racial projects and the mathematics education enterprise. Proceedings of the 6th Mathematics Education and Society Conference (MES). Berlin  2010_Chronaki_Reaction_to_DannyMartin_MES.pdf http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/mes6/documents/plenary/Chronaki_Reaction_to_DannyMartin_final.pdf?1296029676

Kotarinou, P., Chronaki, A., & Stathopoulou, C. (2010). Debating for ‘one measure for the world’: Sensitive Pendulum or Heavy Earth? In Gellert, U., Jablonka, E., & Morgan, C. (Eds.) Proceedings of the 6th Mathematics Education and Society Conference (MES). Berlin, pp. 293-300.  2010_Kotarinou%20Chronaki_Stathopoulou_6thMES.pdf http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/mes6/documents/research_papers/Kotarinou_et_al_MES6.pdf

Chronaki, A., & Matos, A. (2010). Desiring/Resisting Identity Change Politics: Mathematics, Technology and Teacher Narratives. In Gellert, U., Jablonka, E., & Morgan, C. (Eds.). Proceedings of the 6th Mathematics Education and Society Conference (MES). Berlin, pp. 219-228.  2010_Chronaki_Matos_6thMES.pdf http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/mes6/documents/research_papers/Chronaki_MES6.pdf?1286354770

Black L., Chronaki A., Lerman S., Mendick H., & Solomon Y. (2010). Symposium proposal: Telling choices: mathematics, identity and social justice. Proceedings of the 6th Mathematics Education and Society Conference (MES). Berlin, pp. 89-92.  http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/mes6/documents/symposia/Black_et_al_Symposium_MES6.pdf?1286354797

Chronaki A., Planas N., Setati M., & Civil M. (2010). Use of multiple languages in mathematics learning and teaching. In Symposium ‘Same Question Different Countries: Use of Multiple Languages in Mathematics Learning and Teaching’. Proceedings of the 6th Mathematics Education and Society Conference (MES). Berlin, pp. 93-96.  http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/mes6/documents/symposia/Chronaki_et_al_Symposium_MES6.pdf?1286354797

Stamou, A., & Chronaki, A. (2007). Writing mathematics through dominant discourses: the case of a Greek school magazine. In D. Pitta-Pantazi and G. Philippou (Εds.). Proceedings of the 5th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. 22-26 Feb, 2007. Nicosia Cyprus,  pp. 1311-1320.  2007_Stamou%2CChronaki_5thCERME.pdf http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/CERME5b/

Bourdakis, V., & Chronaki, A. (2005). Social and Gender issues emerging on utilizing a VR planning tool for public participation. In Vision and Visualisation, IX Iberoamerican Congress of Digital Graphic Proceedings. SiGRaDi, Peru. pp.526-534.  Chronaki_Bourdakis_2005_VR%20planning%20tool_SIGRADI.pdf

Chronaki, A. (2003). Activity, Tools, Identity: Design Dimensions for Cyberspace Mathematics. In T. Triandafilidis and C. Chatziriakou (Eds.). Proceedings of the 6th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. 10-13 October 2003. University of Thessaly. Volos. pp 100-108.

Chronaki, A. (2003). Mathematical Learning as Social Practice: Basic Dimensions for the Design of an Online Context. In A. Gagatsis and S. Papastavridis (Eds.). Proceedings of the 3rd Mediterranean Congress on Mathematics Education, Athens. January 2003, pp. 705-716.  Chronaki_2003_MathLearning_MCME3.pdf

Chronaki, A. with Jess, K.  (2002). Visual images from the lives of immigrant pupils in mathematics classrooms. Ιn P. Valero and O. Skovsmose (Εds.). Proceedings of the 3rd Congress on Mathematics, Education and Society. March 2002. Helsingor, Denmark. pp. 77-83.

Chronaki, A. (2000). School maths in ‘themes’: moving beyond ‘traditional’ and ‘progressive’ pedagogies? In J. F. Matos (Ed.). Proceedings of the Second International Mathematics Education and Society Conference. March 2000. Montechoro, Portugal. pp. 235-250.

Chronaki, A., & Kynigos, C. (1999). Teachers’ views on pupil collaboration in computer based groupwork settings in the classroom. In O. Zaslavsky (ed.). Proceedings of the Psychology of Mathematics Education Conference. Haifa. Israel, (Volume 2), pp. 209-216.  Chronaki_Kynigos_1999_PME.pdf

Chronaki, A. (1999). Language Use and Geometry Texts. Proceedings of the BSRLM (British Society of Research into Learning Mathematics). 27th February 1999. UK, pp. 95-100.

Chronaki, A. (1999). 'Contrasting the 'Socio-Cultural' and 'Socio-Political' Perspectives in Maths Education and Exploring their Implications for Teacher Education. International Conference on Mathematics Education into the 21st Century "Societal Challenges, Issues and Approaches'. November 1999. Cairo. Egypt, pp. 18-27.

 Chronaki, A. with Moon B. (1999). Teaching as Learning in ‘Open Contexts’: ‘North’ and ‘South’ practices. Symposium in: Network 6: Open and Distance Education. Organised in the ECER99 (European Conference on Educational Research). September 1999, Lahti, Finland.

Chronaki, A. (1992). Physical Metaphors in the Construction of Mathematical Knowledge. Proceedings of the BSRLM (British Society of Research into Learning Mathematics). 21st November 1992. Open University. UK, pp 17-24.

Κεφάλαια σε Ελληνικούς Τόμους/Πρακτικά Συνεδρίων

Χρονάκη, Α., & Αλιμήση, Ρ. (2011). Μαθηματικές Έννοιες, Αυθεντικά Πλαίσια Μάθησης και Ψηφιακή Τεχνολογία: το περιβάλλον ΑΝΙMath. Στο Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.). Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011 (ψηφιακός δίσκος. ISBN 978-960-89753-7-8)  2011_Chronaki_Alimisi_6oSyros.pdf

Χρονάκη, Α., & Μάτος, Α. (2011).  ΤΠΕ και διδακτική πρακτική: ξανα-γράφοντας τα ‘μαθηματικά’ και τα ‘φιλολογικά’ μαθήματα στην κοινότητα εκπαιδευτικών Σύρου. Στο Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Eπιμ.). Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011 (ψηφιακός δίσκος. ISBN 978-960-89753-7-8)  2011_Chronaki_Matos_6oSyros.pdf

Γαβριηλίδου, Μ., & Χρονάκη, Ά. (2011). Aφήγηση και Ψηφιακά Μέσα: ανασκόπηση μέσων και αφηγηματική δράση. Στο Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.). Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011 ψηφιακός δίσκος. ISBN 978-960-89753-7-8)  2011_Gavrihlidoy_Chronaki_6oSyros.pdf

Χρονάκη, Α., & Μουτζούρη, Γ. (2011). Λογοτεχνία και Μαθηματικά στις Μικρές Ηλικίες: πολυφωνικές αφηγήσεις και αναδυόμενες δεξιότητες αριθμητικού γραμματισμού. Στο Δ. Χασάπης (Επιμ.). 9ο Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών με θέμα ‘Μαθηματικά και Τέχνες στην Εκπαίδευση’ ΕΚΠΑ. Αθήνα, σελ. 183-202.  2011_Chronaki.Moutzouri_9oDDDM_Xasapis.pdf

Χρονάκη, Ά.,& Μουτζούρη, Γ. (2011). Αναδυόμενες Δεξιότητες Αριθμητικού Γραμματισμού μέσω της ‘πολυφωνικής αφήγησης’ ενός έργου Παιδικής Λογοτεχνίας. Στο Ν. Στελλάκης, & Μ. Ευσταθιάδου (Επιμ.). Πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της ΟΜΕΡ 2011. Δημιουργικότητα και μάθηση στην πρώτη σχολική ηλικία. Λευκωσία (ΙSBN 978-9963-7377-0-3), σελ. 870-979  2011_Chronaki.Moutzouri_EUROMEP.pdf

Χρονάκη, Ά., & Χατζηγεωργίου Μ. (2011). Εκπαιδευτική ρομποτική, προσχολική εκπαίδευση, και παιχνίδι/μάθηση: εστίαση στη συνεργασία μιας μικρής ομάδας παιδιών για την κατασκευή-ρομπότ με το LegoWeDo. Στο Ν. Στελλάκης, & Μ. Ευσταθιάδου (Επιμ.). Πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της ΟΜΕΡ 2011. Δημιουργικότητα και μάθηση στην πρώτη σχολική ηλικία. Λευκωσία (ΙSBN 978-9963-7377-0-3), σελ. 880-888

Γίδαρη, Σ., Χρονάκη, Ά. Τζιουβάρας, Ν., & Τζιουβάρα, Μ.Ρ. (2011). Χρήση Περιβαλλόντων τύπου Logo στο Νηπιαγωγείο: Διερεύνηση του Κοινωνικού Πλαισίου Μάθησης. Στο Ν. Αλεξανδρής, Π. Βλάμος, Χ. Δουληγέρης και Β. Μπελεσιώτης (Επιμ.). Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου με θέμα  ‘Πληροφορική στην Εκπαίδευση’. Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς & Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (www.epy.gr). Αθήνα. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σελ. 104-114.  2011_Gidari.Chronaki.Giouvara_CIE.pdf

Χρονάκη, Ά., & Γαβριηλίδου, Μ. (2011). Ψηφιακά αφηγηματικά μέσα και αλληλεπίδραση. Στο Χ. Θ. Παναγιωτακόπουλος. (Επιμ.). Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου"Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" της ΕΤΠΕ, Πάτρα, σελ 999-1008.  2011_Chronaki_Gavrihlidou_2oETPE.pdf

Χρονάκη, Ά., & Κούριας, Σ. (2011). Παιδιά, Ρομπότ και Lego Mindstorms: Καταγράφοντας το ξεκίνημα μιας αλληλεπιδραστικής σχέσης,. Στο Χ. Θ.  Παναγιωτακόπουλος. (Επιμ.). Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου"Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" της ΕΤΠΕ, Πάτρα, σελ 1009-1022.

Μάτος, Α.,& Χρονάκη Ά. (2011). Διδασκαλία μαθηματικών και φιλολογικών μαθημάτων με ΤΠΕ: οι κουλτούρες των ‘παλαιών’ αντικειμένων μπροστά στο δέος των ‘νέων’ τεχνολογιών. Στο Χ. Θ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.). Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου"Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" της ΕΤΠΕ, Πάτρα, σελ.511-510  2011_Matos_Chronaki_2oETPE.pdf

Χρονάκη, Ά., & Μουντζούρη Γ. (2009). Αφήγηση, Αριθμοί και Συμβολική Δράση: Στιγμές Κατανόησης Γραπτού Συμβολισμού στις Μικρές Ηλικίες’. Στο Φ., Καλαβάσης, Καφούση, Σ., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Σκουμπουρδή, Χ. & Φεσάκης, Γ. (Επιμ.). Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών, Ρόδος, σελ. 425-435.  2009_Moutzouri-Chronaki_ENEDIM(1).pdf

Χρονάκη, Ά., & Δημούδης Ν. (2009). ‘Tα ‘Όρια’ της Σχέσης Μαθηματικών-Τεχνολογίας: Η Οπτική των Εκπαιδευτικών’. Στο Φ., Καλαβάσης, Καφούση, Σ., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Σκουμπουρδή, Χ. Και Φεσάκης, Γ. (Επιμ.). Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών, 29-31 Οκτωβρίου 2009, Ρόδος, σελ. 565-574.  2009_Chronaki-Dimoudis_ENEDIM.pdf

Μάτος, Α. & Χρονάκη, Α. (2009). ‘Οι φιλόλογοι έχουμε τη ρετσινιά ότι είμαστε μη πρακτικά άτομα, οι μαθηματικοί όμως ταιριάζουν περισσότερο με τις νέες τεχνολογίες’ Κουλτούρες Ειδικότητας και χρήσηΤΠΕ@Ε. Στα Πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου: Ένταξη και Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, σελ. 82-87.  2009_Matos_Chronaki_%201oEkpSinedrioETPEVolos.pdf

Χρονάκη, Ά. (2008). Βλέμματα, Ομιλίες, και Σιωπές: Όψεις της ‘επικοινωνίας’  στο πλαίσιο της έρευνας για τη διδακτική των μαθηματικών’. Στα Πρακτικά του 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας «Η Μαθηματική Εκπαίδευση και η Σύνθετη Πραγματικότητα του 21ου αιώνα». Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ), 21-23 Νοεμβρίου 2008, Βόλος, ISSN: 1105-7955, σελ. 130-171.  2008_Chronaki_Ellhnikh_Ma8hmatikh_Etaireia.Synedrio.pdf

Στάμου, Α., & Χρονάκη, Α. (2007). «Παραδοσιακές» και «προοδευτικές» αντιλήψεις για την κατασκευή των σχολικών μαθηματικών: Η περίπτωση του Ευκλείδη Α.  Στο Χ. Σακονίδης (Επιμ.). Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εν.Ε.Δι.Μ,  Αλεξανδρούπολη: 23-27 Νοεμβρίου 2007, σελ. 617-624.  Chronaki_Stamou_2007_ENEDIM2.pdf

Ξηραδάκη, Ε., Στάικου, Κ., Χάσουλα, Χ. & Χρονάκη, Ά. (2007). Σημείο-Γραμμή-Επίπεδο. Ένα δικτυακό περιβάλλον μάθησης με εφαρμογή στο χώρο των καλλιτεχνικών. Στα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου  Σύρου, ‘ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’, 4-6 Μαΐου 2007, σελ. 369-373.  Chronaki%20et%20al_2007_Point%2Cline%2Clevel_TPE4.pdf

Αλιμήση, Ρ., Χάλκη, Π., Χρηστούλη, Ε. & Χρονάκη, Ά. (2007). ‘“ANIMAth” , ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας στο χώρο των μαθηματικών’. Στα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου  Σύρου, ‘ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’, 4-6 Μαΐου 2007, σελ. 363-368.  Chronaki%20et%20al_2007_ANIMAth_TPE4.pdf

Χρονάκη, Ά. (2006). Η Μαίρη, η Μαρία και οι ‘άλλοι’: Διαπραγμάτευση νοημάτων στο ψηφιακό περιβάλλον Cabri-geometry. Στο Δ. Ψύλλος (Επιμ.). Πρακτικά του συνεδρίου της ΕΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, σελ.263-270  Chronaki_2006_ETPE.pdf

Χρονάκη, Α. (2006). Γεωμετρικές Έννοιες και Τεχνολογία στις Μικρές Ηλικίες: Σχεδιασμός έργων και αξιολόγηση στην πράξη ενός περιβάλλοντος δυναμικής γεωμετρίας. Στο Δ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης και Ε. Καβαλάρη (Επιμ.). Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση. Πρακτικά του συνεδρίου της ΟΜΕΡ. Εκδόσεις Κυριακίδη, σελ. 683-694.  Chronaki_2006_Geometry%26Technology_OMER.pdf

Χρονάκη, Ά. (2006). Ψηφιακό υλικό, δραστηριότητα και δράση: Σχεδιάζοντας για τη μάθηση των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικής προσέγγισης. Στο Ε. .Σταυρίδου και Χ. .Σολωμονίδου (Eπιμ.). Πρακτικά Εισηγήσεων για το Πανελλήνιο Συνέδριο: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό-Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης. Απρίλης 2006. Βόλος. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σελ. 266-283.

Χρονάκη, Ά., &  Δημουλά, Μ. (2005). Ίδια και Διαφορετικά: Κατανόηση τριγώνων από παιδιά πρώτης δημοτικού. Στο Χ. Κυνηγός (Επιμ.). Η Διδακτική των Μαθηματικών ως Πεδίο Έρευνας στην Κοινωνία της Γνώσης. Πρακτικά Εισηγήσεων του 1ου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών. Αθήνα, σελ. 415-425.  Chronaki_Dimoula_2005_Same%26different_ENEDIM1.pdf

Χρονάκη, Ά. (2005). Η έννοια του κοινωνικού ως ‘πολιτισμική-ιστορική’ και ως ‘πολιτική’ στην σύγχρονη μελέτη της μαθηματικής εκπαίδευσης, Στο Δ.Χασάπη (Επιμ.). Κοινωνικές & Πολιτισμικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, 4ο Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σελ. 45-54.

Χρονάκη, Α., & Στεργίου, Ε. (2004). Ο Υπολογιστής στα χέρια των μικρών μαθητών: Πλαίσιο Εξοικείωσης ή Μάθησης. Στο M. Γρηγοριάδου κ.α. (2004) Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή ‘Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση’. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα. σελ. 253-264.

Χρονάκη, Α., & Στώικος, Γ. (2004). Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικά Κείμενα για τα Μαθηματικά των Μικρών Παιδιών: Κατηγορίες Υλικού και μορφές επικοινωνίας και διάδρασης. Στα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου για την Διδακτική των Φυσικών επιστημών και της Τεχνολογίας: Oι προκλήσεις του 2ου αιώνα. ΕΔΙΦΕ και IOSTE. Καλαμάτα. Μάρτης 2004 (ψηφιακός δίσκος).

Χρονάκη, Ά., & Στεργίου, Ε. (2004). O Υπολογιστής στην Τάξη του Νηπιαγωγείου: Xρήση, ρόλοι και υποστήριξη. Στα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου για την Διδακτική των Φυσικών επιστημών και της Τεχνολογίας: Oι προκλήσεις του 2ου αιώνα. ΕΔΙΦΕ και IOSTE. Καλαμάτα. Μάρτης 2004 (ψηφιακός δίσκος).  Chronaki_Stergiou_2004_IOSTE2choice-access.pdf

Χρονάκη, Ά., & Μπουρδάκης, Β. (2003). Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασμού. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.). Πρακτικά Εισηγήσεων του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση, σελ. 91-101.  Chronaki_Bourdakis_2003_Cyberspace_AAE2.pdf

Χρονάκη, Ά. (2003). Επιχειρηματολογία και παιδιά Ρομά: το πέρασμα από τα προσωπικά βιώματα στην μαθηματική σκέψη. Στο Δ. Χασάπη (Επιμ.). Το Επιχείρημα και Απόδειξη στα Σχολικά Μαθηματικά. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σελ. 159-177

Πατρώνης, Τ., Παυλοπούλου, Κ., Σταθοπούλου, Χ., Χασιώτης, Χ., και Χρονάκη, Α. (2003). Το μαθηματικό πρόβλημα και τα παιδιά μειονοτήτων: Οικειοποιημένες τεχνικές, συμβολισμοί, επιχειρηματολογία και πολιτισμικά πλαίσια. Στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Διδακτική των Μαθηματικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Oκτώβρης 2003. Βόλος, σελ. 414-418.

Αναστασιάδης, Π., Δημητρακοπούλου, Α., Εμβαλωτής, Α., Κασκάλης, Θ., Κόμης, Β., Ντρενογιάννη, Ε., Πολίτης, Π., και Χρονάκη, Α. (2003). Η Εκπαίδευση για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Διδακτική των Μαθηματικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Οκτώβρης 2003, Βόλος, σελ. 419-424.

Κυνηγός, Χ., Χρονάκη, Ά., & Ματθαίου, Δ. (2000). H Μέθοδος Επιμόρφωσης και η Μέχρι Σήμερα Εμπειρία από την Εφαρμογή της στα Σχολεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στα Πρακτικά της 3ης Διημερίδας Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής. Φεβρουάριος 2000. Αθήνα, σελ. 258-262.

Χρονάκη, Α., Κωτσάνης, Γ., & Ταλιαδώρου, Λ. (2000). ΙΡΙΣ: Η Τέχνη των Μαθηματικών και τα Μαθηματικά της Τέχνης. Πρακτικά του Συνεδρίου: Πληροφορική και Εκπαίδευση. ΣΕΠΔΕΘ (Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ν. Θεσσαλονίκης). Θεσσαλονίκη, 11-12 Νοεμβρίου 2000. (ηλεκτρονική δημοσίευση)
 

Chronaki, Α. (1995). Teacher's evaluation of art-based curriculum materials in the mathematics classroom. Proceedings of the Hellenic Congress on Mathematics Teaching. 10-12 November 1995, Heraklion, Crete, pp. 165-174.

Chronaki, Α. (1995). Physical Metaphors as the language of Visual Resources. What is their role in communicating mathematical knowledge from a constructivist perspective? Proceedings of the II Hellenic Congress in Mathematical Education and Information Technology in Education. (Eds. Philippou, Kakou, Christou). April 1995. University of Cyprus. Nicosia, pp. 199-207.

Παρουσιάσεις σε Ξενόγλωσσα Συνέδρια

Chronaki, A. (in press). The ‘street’, the ‘body’ and the ‘move: A hybrid space design for knowledge urban circulation. 3rd International Conference Proceedings on Hybrid City: Data to the People. Athens. September 2015.

Chronaki, A. (2015). Recrafting Mathematical Subjectivity: bodies, movement, affect. 8th International Deleuze Studies Conference: Daughters of Chaos: Practice, Discipline, A Life. Stockholm: Architecture Department.

Gavriilidou, M. and Chronaki, A. (2015). Children’s narratives of their experience with digital games. In "Media – Knowledge – Education: Why Media Education?" - International Conference at the University of Innsbruck (February 27-28, 2015).

Chronaki, A. & Zaharaki, M. (2014). A Digital Narrative of our Relation with Mathematics: The case of ‘street mathematics’. In 1st International Conference on Science and Literature Commission on Science & Literature: DHST/ IUHPST. 9-11 July. Athens, GR.

Chronaki, A. & Milionis, C. (2014). Mathematical Literature in Teachers’ Hands: What tool does ‘literature’ become for mathematics education? In 1st International Conference on Science and Literature Commission on Science & Literature: DHST/ IUHPST. 9-11 July. Athens, GR.

Chronaki, A., Papasarantou, C., Papatheochari, T., Giannikis, G., Zaharaki, M., & Bourdakis, V. (2014). Synthesizing Digital Fragments of Knowledge: The methodology of ‘street mathematics’. ECER conference, Porto. 

Chronaki, A. (2013, April). Identity-work as a political space for change: The case of mathematics teaching through technology use. 7th International Conference Mathematics Education and Society. Invited Plenary Lecture conducted from University of Cape Town. Cape Town. South Africa.  Chronaki_Plenary_MES_March_2013.pdf

Chronaki, A., & Stoikos, I. (2013, September). A Virtual Reality interactive narrative: a focus on design methods. Paper presented at Open Learning Environments Network at ECER: European Conference on Educational Research. Instabul.  http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/8/contribution/22374/

Chronaki, Α. with the contribution of Kourias, S. (2012, July). Playing Robots: Doing Mathematics and Doing Gender. In S. Kafousi, C. Skoumbourdi & F. Kalavasis (Eds.). Proceedings of the 64th CIEAEM (Commission Internationale pour l'Etude et l' Amelioration de l' Enseignement des Mathematics). Paper presented at Mathematics Education and Democracy: Learning and teaching practice. Rhodes, Greece.  PlayingRobots_DoingMaths_DoingGender_2012_CIAEM.pdf http://www.hms.gr/sites/default/files/subsites/publications/issues_files/HMS_i_JME_vol4_0.pdf

Chronaki, A., & Yiannis Pechtelidis. (2012). Following (or not) mathematics related paths as a gendered choice. In S. Kafousi, C. Skoumbourdi and F. Kalavasis (Eds.). Proceedings of the 64th CIEAEM (Commission Internationale pour l'Etude et l' Amelioration de l' Enseignement des Mathematics). Rhodes, Greece, 23-27 July 2012.   http://www.hms.gr/sites/default/files/subsites/publications/issues_files/HMS_i_JME_vol4_0.pdf

Chronaki, A. (2012, July). Fragile Experiments with Mathematics and Technology: focusing into issues of teaching and learning. 64th International Conference of the International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education (CIEAEM). Invited Keynote Lecture conducted from University of the Aegean, Rhodes, Greece.

Chronaki, A., & Matos, A. (2011). Subject culture and ICT culture: re-negotiating relations. Paper presented at the ISCAR (Ιnternational Society for Cultural and Activity Research). ISCAR Congress, Rome, Italy, 5-10 September 2011.

Chronaki, A. (2011). Invited Keynote Lecture. Taking Fragility Seriously: the risks of representing, experimenting and performing with/in virtual-physical spaces. In the 29th eCAADE (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe: http://www.ecaade.org/). Ljubljana, Slovenia, 21-24 September 2011.  http://predmet.fa.uni-lj.si/ecaade2011/schedule.htm

Chronaki, A. (2011). Invited keynote lecture. Gendered dimensions of digital media use and production with(in) educational practices. In the ΙΙΙ Conference organized by Collaborative Knowledge Building Group (CKGB) at the University of Bari, Italy. 6-8 April 2011    http://www.ckbg.org/congresso2011

Chronaki, Α. (2010). Technology-mediated mathematics teaching: digital interactions, tool-use and identity-work. EASST 2010: Track 15, Socio-material Assemblages in Education. EASST 2010 theme: Practicing Science and Technology: Performing the social. September 2nd-4th 2010. University of TRendo. Trendo. Italy. EASST: European Association of the Social Study of Technology.

Chronaki, A. (2009). Mathematics learning in multicultural classrooms: a ‘teaching experiment’ methodology as a ‘passage’ to dialogicality. SIG21-Learning and Teaching in Culturally Diverse Settings, Examining methodology approaches to understanding migrant and ethnic minority schooling, EARLI 2009 25-29 August, Amsterdam, the Netherlands.

Chronaki, A. (2009). Technology-use as artifact-use: semiotic mediation and scientific concept development in the mathematics classroom. SIG20 – Computer Supported Inquiry Learning, EARLI 2009  25-29 August, Amsterdam, the Netherlands.

Chronaki, A. (2008). ‘School mathematical practices and identity/gender work’, Topic Study Group 32: Gender and mathematics education, ICME 11, Monterrey, Mexico, July 6 - 13, 2008.

Chronaki, A. (2008). ‘Technology use and geometry development in the early years- an analysis based on the human-media-geometry unit’, Topic Study Group 1: New developments and trends in mathematics education at preschool level, ICME 11, Monterrey, Mexico, July 6 - 13, 2008.

Chronaki, A. (2008). ‘Performing ‘learning identities’ as material events by means of dialogicality and hybridity’, paper prepared for the session “Dialogical Self and Education”, The 5th International Conference on the Dialogical Self, Cambridge, UK, August 2008.

Tsitsos, V., Chronaki, A., & Stathopoulou, C. (2008). A deliberate transformation of an ‘artifact’ into a scientific and didactic ‘instrument’: the case of pinhole camera, 28th November 2008, History Museum of the University of Athens.

Chronaki, A. (2008). ‘Scientific-knowledge production as identity-work; the interplay of gender, mathematics learning and technology use’, Submitted for the Symposium: Children & Otherness: What happens when anthropology of childhood, feminist studies and socio-cultural-historical psychology meet?, Ecologies of Diversities: The developmental and historical interarticulation of human mediational forms, ISCAR-International Society for Cultural and Activity Research, University of California San Diego, 8-13 September 2008

Chronaki Α. (2007). ‘Children -Technology - Maths Activity as a Unit: Exploring the challenge of maths and technology in the early years’, EECERA 2007, 28th Aug-1st Sep, 2007, Prague.

Chronaki, A., & Vekiri, I. (2007). The role of socialization and out of school experiences in primary school boys’ and girls’ motivation to learn about math and computers. In Beno Csapo and Csapa Csikos (Εds.). Developing Potentials for Learning: Abstract Proceedings of the 12th European Conference for Research in Learning and Instruction. August 2007, Budapest, pp. 746-747.

Chronaki, A. (2004). Using Tools and Constructing Identities: Τhe Case of Two Gypsy Girls in School Arithmetic Practices. In S. Vosniadou et al (Εds.). Book of Abstracts: 4th European Symposium in Conceptual Change: Philosophical, Historical, Psychological and Educational Approaches. Delphi. Greece. May 2004. pp. 122-123.

Chronaki, A. (2001). Teaching and Learning Mathematics in Contexts. In the 8th International Literacy and Education Research Network Conference on Learning (www.learningconference.com) July 2001, Spetses.

Chronaki, A., Kotsanis, I., & Taliadorou, L. (2000). Maths, Images and Themes: Α Dialogue across Disciplines. In the symposium organised by Anna Chronaki and Bob Moon 'Researching and Developing on-line Communities of Practice for Teachers and Learners' in the BERA (British Educational Research Association) Conference. Cardiff. UK.

Chronaki, A. (1999). 'The epistemology of socio-constructivism’. Διάλεξη στο Τμήμα Μαθηματικών του University of Aalborg, Denmark (Invited by Prof. Iben Christiansen). Mάρτης 1999.

Chronaki, A. (1999). Linking innovative and traditional 'contexts' in creating a maths learning culture. EARLI (European Association for Research in Learning and Instruction). August 1999. Goteborg, Sweden.

Chronaki, A. (1998). 'Issues in accessing and interpreting data in a micro-ethnographic study of maths teaching' Ethnography and Education Conference. September 1998. Oxford. UK.

Χρονάκη, Ά. (1997). Θέματα Σχεδιασμού Διδακτικού Υλικού για τα Σχολικά Μαθηματικά. Εισήγηση στο ερευνητικό σεμινάριο του Παιδαγωγικού Τμήματος του University of Bath. Bath. Βρετανία. (Invited by Carol Morgan). Mάρτης 1997.

Χρονάκη, Ά. (1997). Η κοινωνικο-πολιτισμική θεώρηση για την γνώση της Jean Lave. Εισήγηση στο ερευνητικό σεμινάριο του Παιδαγωγικού Τμήματος του University of Bath, Bath, Βρετανία. (Invited by Sue Martin). Ιανουάριος 1997.

Chronaki, A. (1996). Σεμινάριο με τίτλο ‘Teachers’ actions and intentions whilst interacting with pupils’. University of Reading, Reading, Βρετανία. (Invited by Prof. Clem Adelman). Ιούνιος 1996.

Chronaki, A. (1995). What might be a constructivist argument on the use of visual resources in the maths class? Considering the communication of mathematics. In S. Vosniadou (Ed.). Proceedings of the IV European Congress of Psychology. July 1995. University of Athens. Athens. Greece.

Chronaki, A. (1995). "The potential of an art-based environment for teaching geometry" Διάλεξη ακολουθούμενη από workshop για τους MEd φοιτητές στο Centre for Mathematics Education, Agder College, Kristiansand, Norway (Invited by Prof. Leiv Storesletten). Απρίλιος  1995.

Chronaki, A. (1995). ‘Researching the potential of an art based environment in teaching symmetry’. Διάλεξη στο Centre for Mathematics Education, Αgder College, Kristiansand, Norway (Invited by Prof. Leiv Storesletten). Aπρίλιος 1995.

Chronaki, A. (1995). What might be a constructivist argument on the use of visual resources in the maths class? Considering the communication of mathematics. In S. Vosniadou (ed.) Proceedings of the IV European Congress of Psychology. July 1995. University of Athens. Athens. Greece.

Chronaki, A. (1995). Establishing good relations with the teachers and pupils. Is it merely good luck? 1995. In the ECER95 Symposium ‘Ethical issues and methodological problems in qualitative research: Is data collection and analysis a smooth process?’ ECER (European Conference on Educational Research). Bath. UK.

Chronaki, A. (1994). "The teaching of symmetry using an art pattern: The experience of a teacher" Εισήγηση στο ερευνητικό σεμινάριο του Παιδαγωγικού Τμήματος του University of Bath. Βρετανία (Invited by Prof. James Calderhead). Mάης 1994.

Chronaki, A. (1991). "Possible relations between art and mathematics education". Εισήγηση στο ερευνητικό σεμινάριο του Παιδαγωγικού Τμήματος του University of Bath, Βρετανία (Invited by Peter Gates). Οκτώβρης 1991. 

Παρουσιάσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

Χαβιάρης Π., ΚαφούσηΣ., & Χρονάκη Ά. (2014). Οι Πρακτικές των μαθητών και των γονέων τους στην Επικοινωνία της Στατιστικής Πληροφορίας. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας. 7-9 Νοεμβρίου 2014. Βέροια.    

Γίδαρη, Σ., Μαρινάκου, Ν., & Χρονάκη, Ά. (2012). Μοτίβα και Κανονικότητες στις Μικρές Ηλικίες: σχεδίαση της διδακτικής αξιοποίησης ψηφιακού υλικού. Πρακτικά του Συνεδρίου της ΕΤΠΕ: Ελληνική Επιστημονική Ένωση για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.   2012_Gidari_Marinakou_Chronaki.pdf http://www.etpe.eu/conf?cid=19

Χρονάκη, Ά., Μπουρδάκης, Β., & Στώικος, Ι. (2012). Σχεδιάζοντας μια VR διαδραστική αφήγηση ως παιχνίδι μάθησης: το παράδειγμα ‘ζώα στον πλανήτη σχημάτων. Πρακτικά του Συνεδρίου της ΕΤΠΕ: Elλληνική Επιστημονική Ένωση για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.  2012_Chronaki_Bourdakis_stoikos.pdf http://www.etpe.eu/conf?cid=19

Χαλιαμπάλιας, Ρ., & Χρονάκη, Α.(2012). Αθροιστική Ανάλυση και Xειρισμοί Φυσικών και Άυλων Αντικειμένων μέσω Απτών Διεπαφών Χρήστη. Πρακτικά του Συνεδρίου της ΕΤΠΕ: Elλληνική Επιστημονική Ένωση για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.   2012_Chaliabalias_Chronaki.pdf

Γίδαρη, Σ., Χρονάκη, Ά. Τζιουβάρας, Ν.,& Τζιουβάρα, Μ.Ρ. (2011). Χρήση Περιβαλλόντων τύπου Logo στο Νηπιαγωγείο: Διερεύνηση του Κοινωνικού Πλαισίου Μάθησης. Στο Ν. Αλεξανδρής, Π. Βλάμος, Χ. Δουληγέρης & Β. Μπελεσιώτης (Επιμ.). Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου με θέμα  ‘Πληροφορική στην Εκπαίδευση’. Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς & Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (www.epy.gr). Αθήνα. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σελ. 104-114.

Χρονάκη, Ά. (2010). Πειραματική Εθνογραφία- Η απόπειρα μιας διπλής ανάγνωσης. Στο ‘Δυνατότητες και Όρια των Ποιοτικών Μεθοδολογιών στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στη Μεθοδολογία και τον Ερευνητικό Σχεδιασμό. 2ο Διήμερο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή. Πανεπιστήμιο Κρήτης. ΠΤΠΕ. Εργαστήριο Ψυχολογικής Έρευνας.  Ρέθυμνο.  12-13 Νοεμβρίου 2010

Χρονάκη, Ά. (2010). Η ανθρωπολογική οπτική σε σύγχρονες πρακτικές τεχνομαθηματικών: το πείραμα, η παρατήρηση, το κείμενο. Ανθρωπολογία και Ψυχολογία: σύγχρονες προκλήσεις, σημεία συνάντησης και προοπτικές: Διήμερο Διεπιστημονικού Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών & Τμήμα Ψυχολογίας. Ρέθυμνο 3 – 5 Δεκεμβρίου 2010

Νταφούλη, Ε,& Χρονάκη, Ά. (2009).  Οι Στάσεις Εφήβων Μαθητών και Μαθητριών για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Εισήγηση στο, 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο. 27-29 Νοεμβρίου 2009, Λάρισα.

Χρονάκη, Ά. (2009). ‘Ψηφιακό παιχνίδι και μάθηση: μια σχέση στο όριο’, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο, 27-29 Νοεμβρίου 2009, Λάρισα

Χρονάκη, Ά. (2009). Το δίπολο τυπική/άτυπη μαθηματική γνώση ως μηχανισμός ανάδειξης πολιτισμικής διαφοράς για τα παιδιά Ρομά και το ‘διδακτικό πείραμα’ ως σκηνή επιτέλεσης ανατροπών και προβληματοποίησης διαλογικότητας. Εργασία για το Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο ‘Κοινωνικές Ανισότητες στη Σύγχρονη Ελλάδα’. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Νοέμβριος 2009, Αθήνα.

Χρονάκη Ά., & Μουτζούρη Γ. (2009). Σχολικά Μαθηματικά και Πολιτισμική Ετερότητα: Μερικές σκέψεις για ένα σύνθετο θέμα. Στο συνέδριο με θέμα «Δυσκολίες Μάθησης: Πρώιμη Ανίχνευση – Πρώιμη Παρέμβαση», Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών A’θμιας Εκπαίδευσης (ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε) και Ινστιτούτο Θεραπευτικής Ψυχολογίας  με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 17-18 Ιανουαρίου 2009, Πειραιάς.

Χρονάκη, Ά. (2008). ‘Μαθησιακές ταυτότητες και ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στην τάξη των μαθηματικών’, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης: Η Σπουδαιότητα της Πρακτικής Κοινωνικής Δραστηριότητας, οργάνωση Μάριος Πουρκός και Μ. Δαφέρμος, 29 Μαίου-1 Ιουνίου 2008, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Στάμου, A., & Χρονάκη, Ά. (2007). Ο ‘παραδοσιακός’ και ‘προοδευτικός’ λόγος των σχολικών μαθηματικών: Μια κριτική ανάλυση λόγου του περιοδικού Ευκλείδης Α. Παρουσίαση στην 4η Συνάντηση Αθηνών ‘Ζητήματα Επιστήμης: Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική’, 28-30 Σεπτεμβρίου 2007, Αθήνα.

Χρονάκη, Ά. (2006). Το ‘νόημα’ των μαθηματικών στην παιδική ηλικία: πολιτισμικά εργαλεία, αξίες και μαθησιακές ταυτότητες. Εισήγηση. Διεπιστημονική Ημερίδα: Kοινωνικο-Ιστορικό-Πολιτισμικές Διαστάσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης. Οργάνωση Μ. Πουρκός. Ρέθυμνο. Μάης 2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Χρονάκη, Ά. (2004). Οι Νέες τεχνολογίες στην Σχολική Τάξη: 'Νέοι' Ρόλοι και 'Παλαιοί' Φόβοι. Ημερίδα με θέμα 'Η Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο: Aνάπτυξη και Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού από τον Δάσκαλο. Πινακοθήκη Λάρισας. Συντονιστές: Γιάννης Τζήκας (Σχολικός Σύμβουλος 5ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας) και Παναγιώτης Πολίτης, Παν. Θεσσαλίας. 16 Ιούνη 2004. Λάρισα.

Χρονάκη, Ά. (2004). Ρόλοι και Σενάρια: Τεχνολογία και Μαθηματικά . Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 'Πολιτισμός - Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση'. Βόλος. 23-25 Απρίλη.

Χρονάκη, Ά. (2004). Koινωνικό Φύλο και Ισότητα: Ξαναδιαβάζοντας τα Ερευνητικά Δεδομένα. Εισήγηση στη ημερίδα με θέμα  'Φύλο και Εκπαίδευση'. Βόλος. 4-6 Ιούνη.

Χρονάκη, Ά. (2004). Η διαμεσολάβηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Εισήγηση στην 2η Ημερίδα 'Εκπαίδευση για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Συνδιοργανωτές: Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Θεσσαλίας και Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. 18 Ιανουαρίου 2004, Βόλος.

Χρονάκη, Ά., & Στεργίου, E. (2003). Οι στάσεις και οι πρακτικές εκπαιδευτικών και παιδιών σχετικά με την χρήση του υπολογιστή στην τάξη του νηπιαγωγείου. 1ο Συνέδριο της ΨΕΒΕ [Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος]. Βόλος. Νοέμβρης 2003.

Χρονάκη, A. (2003). Ανάπτυξη Μαθηματικού Λόγου και Κουλτούρα: Η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης της Γιαννούλας. 1ο Συνέδριο της ΨΕΒΕ [Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος]. Βόλος. Νοέμβρης 2003.

Χρονάκη, Ά. (1999) ‘Συνεργασία μαθητών σε ομάδες στον υπολογιστή’. Ημερίδα με θέμα την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Μέση Εκπαίδευση. Οργάνωση ΙΤΥ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών) Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. 22 Μάη 1999. Αθήνα.

Τεχνικές Αναφορές

Χρονάκη, Ά. (2008). Μαθηματικά και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Η Οπτική του Φύλου. Τελική έκθεση πεπραγμένων στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος ‘Διερεύνηση Στρατηγικών Χρήσης Λογικο-Μαθηματικών Εννοιών σε Περιβάλλοντα Εφαρμογών Ανοιχτών Τεχνολογιών Μάθησης και Επικοινωνίας- Εστίαση σε Θέματα Φύλου και Ισότητας’(Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ)

Α. Χρονάκη και καθηγητές του ΣΔΕ Λάρισας. (2004). Προγράμματα Σπουδών για όλους τους Γραμματισμούς. Μελέτη εφαρμογής και αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών με έμφαση στις καινοτόμες μεθόδους (περιγραφική αξιολόγηση, project, διαθεματική προσέγγιση). Παραδοτέο (ΙΔΕΚΕ-Πρόγραμμα: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

Χρονάκη, Ά. (2004). Αποτίμηση της λειτουργίας του ΣΔΕ Λάρισας κατά το ακαδημαικό έτος 2003-2004. Παραδοτέο (ΙΔΕΚΕ-Πρόγραμμα: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

Κωτσάνης, Κ., Χρονάκη, Ά., Κόκκωνας, Α., Λαγουδάκος, Γ., Πριοβόλου, Β., Κουρμπέτης, Κ. (2001). Mελέτη Ένταξης, Εφαρμογής και Αξιολόγησης. ΙΡΙΣ Παραδοτέο Π4. ΕΠΕΑΕΚ/ ΝΑΥΣΙΚΑ

Κωτσάνης, Γ., Χρονάκη, Α., Κόκκωνας, Α., Λαγουδάκος, Γ., Πριοβόλου, Β., & Κουρμπέτης, Κ. (2001). Mελέτη Ένταξης, Εφαρμογής και Αξιολόγησης. ΙΡΙΣ Παραδοτέο Π4. ΕΠΕΑΕΚ/ ΝΑΥΣΙΚΑ

 Xρονάκη, Ά., Κωτσάνης, Γ., Λαγουδάκος, Γ.,  Κόκκωνας, Α., Παπανικολάου, Α., Πριοβόλου, Β., & Βατσάκη, Μ. (2000). Βιβλίο Μαθητικών Δραστηριοτήτων. ΙΡΙΣ Παραδοτέο Π6α. ΕΠΕΑΕΚ/ ΝΑΥΣΙΚΑ

Xρονάκη, Ά., Κωτσάνης, Γ., Λαγουδάκος, Γ., Κόκκωνας, Α., Παπανικολάου, Α., Πριοβόλου, Β., & Βατσάκη, Μ. (2000). Βιβλίο Καθηγητή. ΙΡΙΣ Παραδοτέο Π6β. ΕΠΕΑΕΚ/ ΝΑΥΣΙΚΑ

Α. Xρονάκη, Ά., Κωτσάνης, Γ., Λαγουδάκος, Γ., Κόκκωνας, Α., Παπανικολάου, Α., Πριοβόλου, Β., & Μ. Βατσάκη (2000). Βιβλίο Μαθητικών Δραστηριοτήτων. ΙΡΙΣ Παραδοτέο Π6α. ΕΠΕΑΕΚ/ ΝΑΥΣΙΚΑ

Xρονάκη, Ά., Κωτσάνης, Γ., Λαγουδάκος, Γ., Κόκκωνας, Α., Παπανικολάου, Α., Πριοβόλου, Β., & Βατσάκη, Μ. (2000). Βιβλίο Καθηγητή. ΙΡΙΣ Παραδοτέο Π6β. ΕΠΕΑΕΚ/ ΝΑΥΣΙΚΑ

Chronaki, A., Kotsanis Y., Taliadorou L. (1999). Technical Annex, IRIS: The Art of Mathematics and the Mathematics of Art. EPEAEK/NAYSIKA Project.

Χρονάκη, Ά., Κυνηγός, Χ., & Τριαντοπούλου, Τ. (1998). Αποτίμηση της εφαρμογής του μοντέλου επιμόρφωσης των επιμορφωτών κατά την διάρκεια της Α και Β φάσης επιμόρφωσης στα σχολεία του ΟΔΥΣΣΕΑ. Παραδοτέο Π2.2 (φάση A, μέρος β). Πακέτο Εργασίας ΠΕ2. Πιλοτικό Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Χρηματοδότηση από το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο (ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο. 1.1.β και 1.4.γ, Ενέργεια Β). (Ερευνητική Έκθεση)

Χρονάκη, Ά. (1998). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:  Μια συνολική μελέτη της επιμόρφωσης των επιμορφωτών στην χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και δικτυακής τεχνολογίας σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Τεχνικές Μελέτες των έργων: E41, E42, E43 & E44. Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο. 1.1.β και 1.4.γ, Ενέργεια Β). ΙΤΥ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών). Αθήνα.

Χρονάκη, Ά. (1998). Αναλυτικές Προδιαγραφές για την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης. Τεχνική Μελέτη του έργου E47(Ηφαιστος). Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο. 1.1.β και 1.4.γ, Ενέργεια Β). ΙΤΥ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών). Αθήνα.

Χρονάκη, Ά., & Κουτσογιάννη, Δ. (1998). Πληροφορική Τεχνολογία και Γλωσσική Διδασκαλία: Διερεύνηση της Εμπειρίας τριών Επιλεγμένων Ιδιωτικών Σχολείων. Παραδοτέο στην Υπόδραση 5.7 με θέμα ‘Μελέτη Σχετικής Βιβλιογραφίας και Υπαρχόντων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διδασκαλίας του Γλωσσικού Μαθήματος ή Συναφών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Μέρος της Δράσης 5 ‘Υλοποίηση Κατάλληλων Μέτρων για την Σωστή Εκμάθηση της Ελληνικλης Γλώσσας’ (Υπευθ. Καθ. Α. Χρηστίδης, Παν. Θεσσαλλονίκης). Πιλοτικό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων : Υπεύθυνη Καθ. Άννα Φραγκουδάκη, Παν. Αθηνών (Eρευνητική Έκθεση)

Χρονάκη, Ά. (1998). Οι απόψεις των δασκάλων για την φύση της συνεργασίας των μαθητών τους κατά την χρήση υπολογιστικών περιβαλλόντων – Μια εθνογραφική προσέγγιση. Παραδοτέο Τ74. Έργο ΥΔΕΕΣ (Ο Υπολογιστής σαν μέσο Διερεύνησης, Έκφρασης και Επικοινωνίας για όλους στο Σχολείο) δες http://www.cti.gr/RD3/EduTech/ydees.html. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας . Μέτρο 1.3. Έργο 726.  (Ερευνητική Έκθεση)

Χρονάκη, Ά., Κυνηγός, Χ., & Ματθαίου, Δ. (1997). Οδηγός και Υλικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών.  Παραδοτέο Π2.2 (φάση Α, μέρος α). Πακέτο Εργασίας ΠΕ2. Πιλοτικό Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Χρηματοδότηση από το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο (ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο. 1.1.β και 1.4.γ, Ενέργεια Β). (Τεχνική Μελέτη)

Χρονάκη, Ά., & Κυνηγός, Χ. (1997). Πλαίσιο για την δημιουργία παιδαγωγικών δραστηριοτήτων με χρήση τεχνολογικών εργαλείων.  Στο Πακέτο Εργασίας  ΠΕ 4: Αναλυτικός Σχεδιασμός και Προδιαγραφές Δικτυακού Λογισμικού και Υπηρεσιών – Διδακτικοί και Μαθησιακοί Στόχοι Ενταγμένοι στο Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Παραδοτέο Π4.1 (α). Πακέτο Εργασίας ΠΕ4. Πιλοτικό Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Χρηματοδότηση από το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο (ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο. 1.1.β και 1.4.γ, Ενέργεια Β). (Τεχνική Μελέτη)


View larger map

e-mail

chronaki@uth.gr

Τηλέφωνο

+30 24210 74749

Φαξ

+30 24210 74855

Ταχυδρομική διεύθυνση

Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αργοναυτών και Φιλελλήνων
38221, Βόλος, Ελλάδα